Schedule and result

IIG Viet Nam

Trưởng phòng Thanh tra & Kiểm soát nội bộ
Created on Tuesday, 17 November 2020 14:16
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý chất lượng; Cải tiến, chuẩn hóa Hệ thống quy trình, quy định của Công ty Xây dựng và kiện toàn hệ...
Chuyên viên thiết kế
Created on Tuesday, 17 November 2020 14:16
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản lý toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty và mỗi sản phẩm; thực hiện điều chỉnh khi...
Chuyên viên Tuyển dụng cao cấp
Created on Friday, 23 October 2020 09:38
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các bước của quy trình tuyển dụng nhằm đáp ứng tuyển đủ, kịp thời, hiệu quả các chỉ tiêu...
Trưởng phòng Kinh doanh
Created on Thursday, 22 October 2020 09:11
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quy trình hoạt động - Tham mưu cho Tổng Giám đốc chiến lược phát...
Trưởng phòng Nhân sự
Created on Wednesday, 21 October 2020 10:27
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhiệm vụ chính Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty - Xây dựng, đệ trình,...
Trưởng nhóm Kinh doanh/Sales Team Leader
Created on Thursday, 10 September 2020 09:05
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện nhiệm vụ quản lý 1 nhóm Sales B2B  phát triển hoạt động kinh doanh các sản phẩm tiếng Anh/Tin học quốc...
Chuyên viên Pháp chế
Created on Saturday, 29 August 2020 10:28
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham mưu tư vấn pháp lý - Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động, tổ chức trong toàn hệ thống IIG Việt Nam; -...
Trưởng phòng Kinh doanh (Học viện IIG)
Created on Wednesday, 05 August 2020 13:57
 MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh - Xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch kinh...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.