Schedule and result

IIG Viet Nam

Lập trình viên
Created on Thursday, 22 July 2021 14:25
Mô tả công việc:  Trách nhiệm chuyên môn Chịu trách nghiệm tiếp nhận, phân tích, xây dựng yêu cầu và phát triển các phần...
Chuyên viên Digital Marketing
Created on Tuesday, 13 July 2021 09:29
Mô tả công việc 1. Hoạt động Digital Marketing: - Lập kế hoạch và triển khai việc thực hiện hoạt động Digital Marketing trên các kênh...
Chuyên viên Nhân sự
Created on Wednesday, 30 June 2021 14:31
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý nhân sự - Quản lý hồ sơ nhân sự bao gồm: lưu trữ hồ sơ, soạn thảo, theo dõi và lưu trữ hợp đồng...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nghiên cứu chuyên sâu và xây dựng các sản phẩm, dịch vụ tiếng Anh: - Nghiên cứu chuyên sâu về các sản phẩm,...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý các công việc hành chính  - Lên kế hoạch và điều phối công việc theo kế hoạch với BGH và tổ bộ...
Trưởng nhóm Pháp chế
Created on Saturday, 05 June 2021 11:04
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trưởng nhóm pháp chế thực hiện các công việc thuộc các hoạt động pháp chế Công ty ( Bao gồm : Các văn bản pháp...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1.     Công tác nghiên cứu - Nghiên cứu và thường xuyên cập nhật các xu hướng và nhu cầu của thị trường,...
Phụ trách Hành chính Quản trị
Created on Wednesday, 21 April 2021 09:06
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hành chính quản trị - Lập kế hoạch công việc thuộc bộ phận mình quản lý và chịu trách nhiệm giám sát thực...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.