Chi tiết tin tức
01/03/2023
CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN BÀI THI TOPIK

Thời gian thanh toán  

Thí sinh cần phải thực hiện thanh toán trong thời gian 30 phút sau khi hoàn thành khai thông tin và chuyển sang trang thanh toán. Sau thời gian này, để tiếp tục đăng ký thí sinh cần thực hiện lại quá trình đăng ký.  

Thời gian xác nhận thanh toán 

Email xác nhận đăng ký thi và các dịch vụ đi kèm sẽ được gửi tới địa chỉ mail bạn đã đăng ký trong vòng 24h. Nếu không nhận được email, vui lòng liên hệ lại hotline: 1900 636 929 để được hỗ trợ. Thí sinh được ghi nhận là đăng ký thành công chỉ khi đã hoàn tất các thủ tục thanh toán và nhận được email xác nhận thanh toán từ hệ thống. 

Thông tin chính sách đổi, hủy, hoàn trả 

Thí sinh không được đổi, hủy lịch thi hay hoàn trả phí đăng ký bài thi dưới mọi trường hợp. 

Thông tin chính sách thanh toán 

Quý Khách có thể thực hiện đóng phí tại Website: https://topik.iigvietnam.com/  

Đây là trang Website của IIG Việt Nam và có liên kết với cổng thanh toán VNPay để cung cấp kênh thanh toán trực tuyến an toàn và hoàn toàn miễn phí. 

Kênh thanh toán này giúp Quý Khách thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, an toàn, mọi lúc, mọi nơi và loại bỏ các rủi ro về quản lý tiền mặt. Quý Khách có thể sử dụng các loại thẻ thanh toán (ATM), thẻ tín dụng (Credit Card), thẻ ghi nợ (Debit Card) của nhiều ngân hàng khác nhau để thanh toán. 

Lưu ý khi sử dụng kênh thanh toán trực tuyến: 

1. Quý Khách cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu độ tuổi theo quy định của pháp luật để sử dụng và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến. 

2. Quý Khách cam kết là người có quyền sử dụng hợp pháp của thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ ATM được sử dụng để thanh toán trực tuyến tại trang Website này. 

3. Quý Khách cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến. Nếu Quý Khách nhập sai thông tin. IIG Việt Nam có quyền từ chối giao dịch. 

4. Quý Khách cam kết không sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến tại trang Web này để (i) gây ảnh hưởng đến khả năng truy cập của người khác hoặc hoạt động của trang Website: (ii) cố tình sử dụng các biện pháp để giao dịch hoặc lấy thông tin không được phép; hoặc (iii) thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật nào khác. 

5. Bên cạnh các mục đích thu thập thông tin nêu trong Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của IIG Việt Nam, Quý Khách đồng ý rằng IIG Việt Nam có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách cho mục đích xử lý và thực hiện các công việc liên quan đến việc thanh toán trực tuyến. Thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được bảo vệ theo Chính Sách Bảo Mật. Quý Khách có thể tham khảo nội dung Chính Sách Bảo Mật TẠI ĐÂY. 

6. Trường hợp ngân hàng phát hành thẻ mà Thí sinh sử dụng yêu cầu phát sinh các khoản phí khác ngoài lệ phí thi được công bố, IIG Việt Nam sẽ không thể can thiệp. 

7. Liên quan đến các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, IIG Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của VNPay và theo đúng quy định của pháp luật. 

Quý Khách cam kết rằng việc Quý Khách thực hiện thanh toán trực tuyến trên trang Website của IIG Việt Nam đồng nghĩa với việc Quý Khách đã đọc và đồng ý với Chính Sách Thanh Toán này. 

Nếu Quý Khách không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Chính Sách Thanh Toán này, Quý Khách vui lòng tạm dừng giao dịch và thoát khỏi trang “Thanh toán trực tuyến”. 

Loại tiền giao dịch 

Loại tiền giao dịch: VNĐ 

Trân trọng thông báo,  

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam 

토픽 시험 결제 정책 및 약과

고객님 안녕하세요,

IIG베트남에서 시행하는 재베트남 한국어능력시험에 대한 응시료를 납부에 관한 규정을 알고 편리하게 납부하기 위해 아래와 같은 결제 정책 및 약관에 대해 안내 해드립니다.  

납부 기간: 

지원자가 정보 입력을 완료한 후 30분내에 결제화면으로 전환시켜야 합니다. 이 시간이 초과되면 등록과정을 초기화되어 처음부터 다시 시도해야 합니다. 

결제 확인 시간

24시간내에 입력한 이메일 주소로 접수 확인 및 기타 정보에 관한 이메일을 전송됩니다. 이메일을 받지 못하는 경우, 핫라인 1900.636.929으로 연락하여 지원 요청하시기 바랍니다. 납부가 성공적으로 진행되며 시스템에서 확정 이메일을 받아야 시험 접수가 성공적으로 끝납니다.

변경.취소.환불 규정 안내

지원자가 어떤 경우에도 시험 일정을 변경하거나 취소하거나 응시료를 환불 받을 수 없습니다.

결제 정책 안내

다음 웹 사이트에서 응시료를 결제할 수 있습니다: topik.iigvietnam.com 

위의 사이트는 IIG베트남의 정식 사이트이며 VNPAY 결제 포털과 연결되어 안전하고 무료로 온라인 결제 채널입니다.

이 결제 채널을 통해 언제 어디서나 빠르고 정확하고 안전하게 거래할 수 있으며 현금 관리의 리스크를 제거할 수 있습니다. 다양한 은행 결제카드 (ATM), 신용 카드 (Credit Card), 체크카드 (Debit Card) 등을 이용하여 결제 진행할 수 있습니다.

온라인 결제 채널 이용 주의 사항:

  1. 결제 서비스 이용 시, 법적 연령 요건에 충족성을 보장하며 발생하는 문제에 대해 전체적으로 책임은 여러분에게 있습니다.
  2. 고객님은 본 사이트에서 온라인 결제에 사용되는 신용카드/체크카드/ATM카드 등의 법적 소유자이란 것으로 보장해야 합니다. 
  3. 고객님은 온라인 결제 진행할 때 충분하고 정확한 정보를 제공하는 것은 보장해야 합니다. 정보를 잘못된 경우, IIG베트남에서 결제를 거부할 권리가 있습니다.
  4. 고객님은 이 사이트 통한 온라인 서비스를 이용해서 아래와 목적으로 진행하지 않음으로 보장합니다.   (i) 타인의 사이트 접속 가능을 방지하거나 사이트 운영 업무에 영향을 미치는 거; (ii) 의도적으로 불법적인 거래를 진행하거나 허용되지 않은 정보를 얻기 위함; (iii) 기타 불법적인 행위를 시도함.
  5. IIG베트남의 보안정책에 명시된 정보 수집 목적에 따라IIG베트남에서 온라인 결제 거래 처리 및 관련 업무를 진행하기 위해 고객님의 개인 정보를 사용할 수 있음을 동의합니다. 고객님의 개인정보는 보안정책에 따라 보호됩니다. 보안정책 내용은 여기서 내용 참조하실 수 있습니다. 
  6. 고객님의 카드 발행 은행에서 공지된 응시료외에 기타 수수료를 징수하는 경우, IIG 베트남에서 이에 대한 지원을 할 수 없습니다.
  7. 시기 또는 위조거래에 관하여 IIG베트남에서 VNPAY의 규정 및 법률에 따라 처리합니다. 

고객님은 IIG베트남 사이트에서 온라인 결제를 진행한다는 것은 이 결제 정책을 잘 이해하고 동의한 것으로 합니다.

결제 정책의 어떤 내용과 동의하지 않는 경우, 거래 중지시키고 ‘온라인 결제’ 화면에서 탈퇴하시기 바랍니다.

  • 거래대금 종류

화폐 단위: VNĐ

이상입니다! 

베트남 IIG 교육 기관

Tags

Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
TOEFL
Xem thêm
TOEFL Challenge
Xem thêm
Cuộc thi MOSWC
Xem thêm
Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
[Hà Nội] Thông báo lịch thi bổ sung Vòng 2 – vòng thi cấp thành phố TOEFL Challenge 2022-2023