Chi tiết bài thi

MTA

1. MTA là gì?

MTA: Microsoft Technology Associate (MTA) là bài thi đánh giá những kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản trong 03 ngành nghề chính: Lập trình viên, Quản lý dữ liệu, Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Bài thi được triển khai bởi Tập đoàn khảo thí Tin học hàng đầu thế giới – Certiport (Hoa Kỳ).

Sau khi vượt qua bài thi MTA, thí sinh sẽ được nhận chứng chỉ cấp bởi Microsoft và có giá trị toàn cầu. Chứng chỉ này là khởi đầu vững chắc cho các học viên tiến đến các bài thi công nghệ trình độ cao hơn như Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) và cao hơn nữa là Chứng chỉ MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer) và MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert).

MTA không phải chứng chỉ điều kiện để thi lấy các chứng chỉ cao cấp hơn mà chỉ xác nhận kiến thức nền tảng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, có giá trị định hướng nghề nghiệp cho các học viên.

2. Lợi ích của chứng chỉ MTA

  • Chứng thực người sở hữu chứng chỉ có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu khắt khe của thời đại.
  • Gia tăng cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin khi sở hữu chứng chỉ quốc tế
  • Giúp tăng cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

3. MTA dành cho ai?

  • Sinh viên và giảng viên CNTT
  • Nhân viên IT

4. Các bài thi

MTA có giá trị định hướng nghề nghiệp cho học viên các khoa CNTT, tương ứng với mỗi nghề riêng biệt, các học viên cần nghiên cứu các môn học tương ứng: 

5. Cấu trúc bài thi MTA

Bài thiSố
câu hỏi
Thời gian (phút)Điểm đạt
Bài thi cho Lập trình viên (Developer Exams)
Software Dev Fundamentals515070
Mobility and Device Fundamentals455070
Cloud Fundamentals42-445070
HTML5 Application Dev Fundamentals565070
Introduction to Programming using Block-Based Languages38-395070
Intro to Programming using Python404570
Intro to Programming using JavaScript394570
Intro to Programming using HTML and CSS414570
Intro to Programming using Java444570
Bài thi Quản lý dữ liệu (Database Exams)
Database Fundamentals515070
Bài thi cơ sở hạ tầng CNTT (IT Infrastructure Exams)
Windows Server Admin Fundamentals575070
Windows OS Fundamentals555070
Networking Fundamentals59-635070
Security Fundamentals525070

6. Chứng chỉ

  • Thí sinh được biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi. Nếu đạt điểm yêu cầu, thí sính sẽ được cấp chứng chỉ ở dạng tải trực tuyến (bản mềm). Chứng chỉ MTA có giá trị sử dụng vĩnh viễn
  • Sau khi vượt qua mỗi bài thi, thí sinh sẽ được cấp 01 chứng chỉ MTA nội dung tương ứng, ví dụ: chứng chỉ MTA Software Development Fundamentals, chứng chỉ MTA Windows Server Administrations Fundamentals…
  • Mẫu chứng chỉ tham khảo.

7. Đăng ký thi

– Thí sinh đăng ký thi chứng chỉ MTA trực tiếp tại các văn phòng của IIG Việt Nam. Khi đi đăng ký thi, thí sinh cần phải mang theo:

  • 03 ảnh thẻ 3×4 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, Ngày sinh, Số CMT)
  • Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu gốc (bản gốc không ép lụa, ép dẻo)

Tài liệu

Đang cập nhật dữ liệu...

MTA MTA

TOPIK
AP
Bài thi TOEIC SP
Sanako Study 1200
TOEIC
TOEIC SW
TOEIC Bridge
TOEFL Primary
TOEFL Junior
TOEFL ITP
English Discoveries
MOS
IC3
IC3 Spark
ACP
MCE
MTA
Autodesk
TOEFL iBT
SAT
SSAT
GRE
TFI
CFA
Apple Swift
Apple Swift