Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 03/2016

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 3/2016 có nguyện vọng tìm việc n sau:

No.

FIRST_NAME

LAST_NAME

SEX

DOB

TOTAL

1

NGUYEN VAN

ANH

FEMALE

29-Nov-95

990

2

CHU DUC

TRUNG

MALE

02-Nov-94

990

3

NGUYEN HOANG

HUNG

MALE

27-Mar-93

985

4

HOANG PHUONG

HANG

FEMALE

28-Dec-93

980

5

TRAN HA

TRUNG

MALE

17-Jan-89

980

6

NGUYEN VU

TUAN

MALE

27-Feb-94

980

7

DANG THI NGOC

LAN

FEMALE

21-Oct-90

970

8

NGUYEN HUY HOANG

TUNG

MALE

09-Dec-93

960

9

NGUYEN LINH

CHI

FEMALE

25-Oct-94

940

10

NGUYEN THI QUE

HOA

FEMALE

28-Jun-93

940

11

TRAN TUAN

NGOC

MALE

14-Dec-94

935

12

DOAN THI PHUONG

THAO

FEMALE

13-Oct-92

930

13

DANG VU HOANG

DUC

MALE

01-Mar-94

915

14

DOAN TRUNG

HOA

MALE

21-Jul-93

910

15

TRAN THI HANH

UYEN

FEMALE

16-Nov-93

905

16

LE NGOC

HA

FEMALE

31-Dec-92

895

17

NGUYEN TUAN

DUC

MALE

29-Jul-91

890

18

BE THI THU

HOAI

FEMALE

14-Dec-96

890

19

NGUYEN DANG

THANH

MALE

23-Jan-96

890

20

NGUYEN THI

HUE

FEMALE

26-Aug-89

885

21

NGUYEN SY TRUONG

AN

MALE

30-Nov-94

870

22

NGUYEN THI THU

TRANG

FEMALE

18-Nov-93

870

23

NGUYEN VAN

HUAN

MALE

15-Jun-91

865

24

PHAM HOANG

THAI

MALE

12-Dec-92

865

25

TRAN THUY

TIEN

FEMALE

09-Mar-93

865

26

NGUYEN AN

TINH

MALE

16-Oct-92

865

27

DANG PHUONG

LIEN

FEMALE

18-Sep-96

860

28

LE HONG

PHUC

MALE

17-Jul-94

860

29

PHAM NGOC PHUONG

THAO

FEMALE

16-Dec-95

855

30

DUONG DINH

NINH

MALE

01-Oct-91

850

31

PHAM DO NHAT

LONG

MALE

26-Nov-94

845

32

TRAN HOAI

NAM

MALE

15-Dec-93

845

33

HOANG MINH

TRANG

FEMALE

11-May-93

845

34

NGUYEN LINH

CHI

FEMALE

08-Feb-95

840

35

NGO PHUONG

THAO

FEMALE

04-Jul-95

840

36

NGUYEN TIEN

DAT

MALE

07-Apr-90

835

37

TRAN THI

MINH

FEMALE

18-Sep-92

835

38

VU THUY

MAI

FEMALE

29-Sep-96

825

39

NGUYEN VAN

QUYEN

MALE

28-Feb-91

825

40

NGUYEN THI

HA

FEMALE

22-Sep-94

820

41

VU HANG NGAN

HOA

FEMALE

18-Dec-92

820

42

VU THI

CHINH

FEMALE

25-Nov-94

815

43

NGUYEN TRUNG

HIEU

MALE

29-Jul-94

815

44

NGUYEN THI NGOC

LE

FEMALE

30-May-93

810

45

TRINH THI PHUONG

LINH

FEMALE

02-Sep-94

810

46

HOANG THUY

PHUONG

FEMALE

23-Dec-94

800

47

NGUYEN PHUONG

THAO

FEMALE

03-Sep-87

800

48

NONG DUC

VINH

MALE

12-Dec-92

800

49

NGUYEN KIM

SAN

FEMALE

06-Aug-94

790

50

TRAN DINH

SON

MALE

08-Sep-92

790

51

BUI VIET

AN

FEMALE

27-Mar-96

785

52

NGUYEN THI

DU

FEMALE

30-May-94

785

53

NGUYEN VAN

HOANG

MALE

28-Jul-90

785

54

TRINH THI

HUYEN

FEMALE

16-Aug-94

785

55

LE THI THU

DUNG

FEMALE

04-Mar-95

780

56

NGUYEN THI THUY

DUNG

FEMALE

20-Apr-94

775

57

NGUYEN NGOC

HAI

MALE

10-May-96

775

58

TO HOANG

LONG

MALE

20-Dec-93

775

59

NGUYEN THI

TUYET

FEMALE

04-Jan-94

775

60

NGUYEN HUY

HUNG

MALE

09-Nov-79

765

61

NGUYEN HAI

LINH

FEMALE

21-Oct-94

760

62

NGUYEN THI

MAI

FEMALE

22-Nov-93

760

63

PHAM TUAN

MINH

MALE

08-Mar-94

760

64

BUI THANH

HOA

FEMALE

07-Dec-87

755

65

NGUYEN HUU

SON

MALE

06-Apr-95

755

66

NGUYEN THI NGOC

HA

FEMALE

10-May-94

750

67

TRAN THI MAI

HUONG

FEMALE

04-Dec-94

750

68

TRAN LAN

ANH

FEMALE

03-Jul-94

745

69

LAI QUYNH

CHAU

FEMALE

01-Nov-94

745

70

NGUYEN THI DIEU

LINH

FEMALE

20-Sep-96

740

71

NGUYEN THI PHUONG

THAO

FEMALE

07-Aug-94

740

72

NGUYEN THI

NGAN

FEMALE

12-Sep-89

735

73

NGUYEN THI

NHUNG

FEMALE

26-Oct-94

735

74

TRINH MINH

TU

MALE

13-May-96

730

75

TRAN NGOC

DUY

MALE

16-May-94

725

76

DANG THI HANG

NGA

FEMALE

02-Aug-96

725

77

MAI THI NHU

QUYNH

FEMALE

03-Jul-92

725

78

NGUYEN TUAN

VIET

MALE

22-Apr-94

725

79

VU HUONG

GIANG

FEMALE

25-Jun-94

720

80

NGUYEN THI KHANH

LE

FEMALE

28-Aug-93

720

81

TRAN THI HOAI

LINH

FEMALE

11-May-95

720

82

TRAN THUY

LINH

FEMALE

25-Sep-94

720

83

DINH THI TUYET

NHUNG

FEMALE

22-Sep-93

715

84

NGUYEN THU

PHUONG

FEMALE

08-Nov-92

715

85

LY DUY

KHAI

MALE

16-Jan-94

710

86

NGUYEN HONG

QUANG

MALE

27-Sep-93

710

87

VU MINH

ANH

FEMALE

24-Aug-98

705

88

NGUYEN QUANG

HOA

MALE

03-Jan-93

705

89

NGUYEN CONG

MINH

MALE

27-Jan-91

705

90

LE PHUONG

UYEN

FEMALE

20-Sep-94

705

91

DUONG THUY

DUONG

FEMALE

28-Aug-92

700

92

DO TRUNG

NGHIA

MALE

14-Aug-94

700

93

NGUYEN THI KHANH

HUYEN

FEMALE

05-Apr-96

695

94

QUACH XUAN

HAI

MALE

23-Nov-93

690

95

NGUYEN THI MINH

THUY

FEMALE

28-Oct-94

690

96

LE THI THANH

HUYEN

FEMALE

02-Sep-93

685

97

PHAM VAN

THANG

MALE

09-Oct-94

685

98

NGUYEN THANH

LONG

MALE

17-Dec-92

680

99

NGUYEN MINH

CHAU

FEMALE

23-Mar-94

675

100

BUI THI THUY

LINH

FEMALE

13-Jun-93

675

101

DANG THI NHU

QUYNH

FEMALE

18-May-94

675

102

NGUYEN QUANG

ANH

MALE

08-Jun-94

670

103

NGUYEN THI HONG

DUC

FEMALE

19-Dec-93

670

104

NGUYEN VIET

HUNG

MALE

17-Jul-95

670

105

LE THI THU

HUYEN

FEMALE

06-Nov-94

670

106

NGUYEN HOAI

MINH

MALE

17-Jun-91

670

107

NGUYEN HIEN

TRANG

FEMALE

26-Nov-93

670

108

TRAN ANH

DUNG

MALE

21-Jun-86

665

109

TRAN THUY

DUONG

FEMALE

25-Aug-93

665

110

PHAM PHUONG

TUYEN

FEMALE

10-Dec-94

665

111

NGUYEN THI

TRANG

FEMALE

24-Oct-94

655

112

DOAN PHUONG

ANH

FEMALE

15-Aug-95

650

113

HOANG THI VAN

ANH

FEMALE

28-Dec-92

650

114

TRAN THI CAM

BINH

FEMALE

15-Jan-93

650

115

DO QUYNH

NGA

FEMALE

24-Oct-92

650

116

PHAN THI

NHAN

FEMALE

10-May-92

650

117

DO DIEU

HUONG

FEMALE

29-Jun-94

645

118

LE THI NGOC

HUYEN

FEMALE

01-Nov-94

645

119

NGUYEN HOANG BANG

NGAN

FEMALE

23-Oct-94

645

120

NGUYEN THU

DUYEN

FEMALE

01-Oct-95

640

121

LAI QUI SON

HAI

MALE

13-Aug-91

640

122

NGUYEN THI HAI

NHAN

FEMALE

04-Apr-80

640

123

LUONG MANH

THUONG

MALE

06-Jul-94

640

124

DANG THI THUY

AN

FEMALE

26-Mar-94

635

125

DUONG THI THU

HIEN

FEMALE

15-Aug-91

635

126

BUI THI LU

CHINH

FEMALE

10-Jan-93

630

127

HOANG QUYNH

NGOC

FEMALE

30-Nov-92

630

128

NGHIEM THI

NGOC

FEMALE

03-Mar-93

630

129

BUI THI

THU

FEMALE

05-Sep-94

630

130

NGUYEN THI

THUY

FEMALE

16-Jan-94

630

131

TRAN THI

NGAN

FEMALE

22-Dec-89

625

132

NGUYEN TIEN

PHUONG

FEMALE

26-Jul-83

625

133

BANH HUYEN

ANH

FEMALE

26-Dec-94

620

134

PHAM DINH

DUY

MALE

11-Dec-93

620

135

HOANG THI

NGOC

FEMALE

04-Mar-93

620

136

NGUYEN PHUNG

SON

MALE

25-Dec-93

615

137

PHAN VAN

TUAN

MALE

04-Sep-94

615

138

PHAM VAN

BINH

MALE

17-Sep-88

610

139

PHAM KHANH

HUYEN

FEMALE

08-Feb-94

610

140

NGUYEN THI

THUY

FEMALE

11-Jan-91

610

141

LE VIET

TRINH

FEMALE

18-Apr-94

610

142

TRAN THI VAN

ANH

FEMALE

18-Apr-93

605

143

NGUYEN THI

HANH

FEMALE

18-Jan-93

605

144

TRAC KIM

NGAN

FEMALE

25-Aug-89

605

145

TRAN THI HUONG

THAO

FEMALE

07-Sep-94

605

146

NGUYEN THI THU

HUONG

FEMALE

10-Feb-94

600

147

TRAN THUY

LINH

FEMALE

31-Aug-94

600

148

DAO THU

TRANG

FEMALE

03-Sep-96

600

149

TRAN BAO

YEN

FEMALE

18-Jul-94

600

150

LUONG QUANG

ANH

MALE

04-May-81

595

151

BUI THU

THUY

FEMALE

21-Oct-94

595

152

NGUYEN THI

CHAM

FEMALE

03-Aug-94

590

153

TRAN QUANG

HUY

MALE

27-Mar-94

590

154

DUONG BICH

NGUYET

FEMALE

07-Jan-93

590

155

DAO THI

OANH

FEMALE

20-May-93

590

156

NGUYEN XUAN

THANG

MALE

15-Oct-94

590

157

DUONG THI THANH

HUYEN

FEMALE

01-Aug-91

585

158

NGUYEN TUAN

MINH

MALE

10-Feb-92

585

159

DANG THUY

TRANG

FEMALE

15-Jul-89

585

160

VU PHUONG

ANH

FEMALE

10-Jan-94

580

161

NGUYEN THI

NGA

FEMALE

03-Mar-95

580

162

NGUYEN THI

NGUYET

FEMALE

21-Jun-94

580

163

BUI ANH

VU

MALE

11-Sep-96

580

164

DO THI

DAO

FEMALE

28-Aug-94

575

165

NGUYEN TIEN

DAT

MALE

09-Dec-95

575

166

LE DUY

NGAN

MALE

17-Jun-93

575

167

DO THANH

NHAN

FEMALE

25-Jan-94

575

168

PHAM VAN

PHI

MALE

18-Nov-94

575

169

VU KHANH

THIEN

MALE

23-Feb-93

575

170

NGUYEN VIET

ANH

MALE

21-Oct-94

570

171

TRAN QUOC

DAT

MALE

30-Dec-91

570

172

DO ANH

GIANG

MALE

21-Sep-88

570

173

NGUYEN THI HONG

HANH

FEMALE

10-Oct-92

570

174

TRINH HIEN

LINH

FEMALE

29-Oct-94

570

175

PHAM KIM

TUNG

MALE

27-Oct-93

565

176

LE VAN

CUONG

MALE

10-Jun-94

555

177

PHAN THI CAM

THU

FEMALE

10-Jan-91

555

178

BUI THANH

XUAN

FEMALE

16-Aug-94

550

179

NGUYEN QUE

ANH

FEMALE

10-Feb-94

545

180

DANG THI

NHUNG

FEMALE

26-Jun-94

545

181

NGUYEN HUY

TAN

MALE

25-Dec-91

545

182

PHAM VAN

BACH

MALE

26-Feb-94

540

183

NGUYEN THI

DUNG

FEMALE

23-Aug-94

535

184

NGO NGOC

LIEN

FEMALE

08-Feb-94

535

185

DAM HUNG

LONG

MALE

17-Nov-92

535

186

LE THI HUYEN

NGA

FEMALE

14-Sep-94

535

187

LE THANH

DAT

MALE

10-Aug-92

530

188

CAO HOANG NGOC

HA

FEMALE

13-Feb-94

530

189

LE DINH

GIAP

MALE

22-Dec-94

525

190

DANG SONG

HA

MALE

21-Apr-84

525

191

KHUC MINH

PHUNG

MALE

22-Oct-95

525

192

NGUYEN VAN

CUONG

MALE

15-Oct-90

520

193

NGUYEN THI

HUONG

FEMALE

12-Oct-90

520

194

VU THI

MEN

FEMALE

19-Nov-94

520

195

LE LUONG VAN

ANH

FEMALE

04-May-96

515

196

NGUYEN THI

DOANH

FEMALE

03-Feb-93

515

197

DO VAN

HUNG

MALE

05-Jun-93

515

198

NGUYEN DINH

KHUONG

MALE

20-Aug-93

515

199

VU QUYNH

NGA

FEMALE

02-May-88

515

200

VU THI

DIEN

FEMALE

13-Sep-93

510

201

NGUYEN NGOC

DIEP

FEMALE

18-Aug-96

510

202

NGUYEN CHI

DUNG

MALE

17-Jun-93

505

203

NGUYEN THI

HONG

FEMALE

19-May-94

505

204

NGUYEN THI

HUYEN

FEMALE

06-Sep-94

505

205

NGUYEN THI MINH

PHUC

FEMALE

13-Feb-93

505

206

TRAN TRONG

HIEU

MALE

10-Dec-92

500

207

BUI DUY

AN

MALE

20-Nov-94

495

208

PHAM TRUNG

HIEU

MALE

01-Oct-96

495

209

NGO THI

HONG

FEMALE

25-Aug-91

495

210

NGUYEN XUAN

TOAN

MALE

17-Oct-94

495

211

PHAM QUOC

NGUYEN

MALE

01-Apr-93

490

212

NGUYEN HUYEN

TRANG

FEMALE

24-Oct-91

490

213

NGUYEN THI HAI

YEN

FEMALE

18-Aug-94

490

214

BIEN THI HA

GIANG

FEMALE

27-Jul-90

485

215

TA TUAN

LUC

MALE

02-Feb-96

485

216

NGUYEN THI PHUONG

THUY

FEMALE

19-Dec-85

485

217

LE ANH

VU

MALE

30-Oct-96

485

218

PHAM THI

HUE

FEMALE

20-Jan-78

480

219

TRAN HOAI

VI

FEMALE

13-Aug-94

480

220

DAM VAN

BANG

MALE

25-Sep-95

475

221

NGUYEN MANH

CUONG

MALE

22-Dec-96

475

222

NGUYEN PHUONG

DUNG

FEMALE

19-Dec-93

475

223

DUONG MANH

KHANG

MALE

08-Jan-94

475

224

VI DANG

NAM

MALE

21-Sep-95

465

225

DUONG THI ANH

PHUONG

FEMALE

21-Feb-94

465

226

VUONG THI

HA

FEMALE

06-Sep-91

460

227

CAO THUY

LINH

FEMALE

24-Mar-92

460

228

TRAN THI

HANH

FEMALE

08-May-93

455

229

PHAM BICH

THUY

FEMALE

25-Dec-94

455

230

LA THI

NGUYET

FEMALE

19-Sep-93

450

231

NGUYEN THI THANH

HUONG

FEMALE

20-Mar-94

445

232

NGUYEN THI HOAI

THUONG

FEMALE

12-Nov-94

445

233

DO TRUNG

DUC

MALE

28-Jun-96

440

234

NGUYEN MINH

KHANH

MALE

05-Mar-93

440

235

NGUYEN NGOC

LE

FEMALE

04-Apr-82

440

236

TRAN THI

LOAN

FEMALE

11-Mar-94

440

237

PHAM THANH

TRUNG

MALE

30-Apr-92

440

238

TO HAI

DANG

MALE

02-Oct-96

435

239

TA DANG

TOAN

MALE

09-Aug-93

435

240

DONG XUAN

VU

MALE

28-Aug-92

435

241

LAM NHAT

ANH

FEMALE

10-Apr-93

430

242

LE VIET

HAI

MALE

20-May-93

430

243

NGUYEN TUYET

NGAN

FEMALE

09-Mar-94

430

244

TRINH DUY

THANH

MALE

02-Dec-94

430

245

TRAN THI QUYNH

TRANG

FEMALE

22-Jun-94

430

246

NGUYEN VIET

ANH

MALE

09-Dec-96

425

247

PHAM BICH

HANG

FEMALE

20-Jan-93

425

248

TRUONG VAN

LONG

MALE

10-Oct-96

425

249

NGUYEN THUY

NGA

FEMALE

20-Apr-92

425

250

NGUYEN THANH

BINH

MALE

17-Apr-94

420

251

VU THI

HUONG

FEMALE

12-Feb-94

415

252

NGUYEN THAI

LINH

FEMALE

10-Jun-96

415

253

NGO HOANG

QUYNH

FEMALE

04-Jun-94

410

254

BUI THI THU

THAO

FEMALE

17-Nov-94

410

255

LAM QUANG

TUNG

MALE

05-Nov-87

410

256

NGUYEN MANH

HA

MALE

10-Oct-91

405

257

VU VAN

HIEU

MALE

29-Apr-93

405

258

NGO THI

NHAN

FEMALE

26-Aug-94

405

259

PHAM LE DUY

THANH

MALE

11-Jun-83

405

260

NGUYEN LAM

TUNG

MALE

29-Jun-94

405

261

NGUYEN HONG

ANH

FEMALE

04-Dec-96

400

262

DANG BA

NGOC

MALE

04-Mar-90

400

263

DANG MAI

PHUC

MALE

02-Feb-88

400

264

KHUONG THI NGOC

YEN

FEMALE

21-Sep-94

400

265

DOAN VINH

QUANG

MALE

09-Nov-91

395

266

HOANG THI

VAN

FEMALE

01-Jan-96

395

267

NGUYEN QUANG

LINH

MALE

27-Aug-93

390

268

NGUYEN VAN

TOI

MALE

21-Jun-92

390

269

PHAM THI ANH

TUYET

FEMALE

02-Aug-94

390

270

DINH KIEU

VAN

FEMALE

25-Sep-93

385

271

DUONG THI

TRANG

FEMALE

10-Apr-96

380

272

NGUYEN HUYEN

TRANG

FEMALE

23-Feb-94

380

273

NGUYEN VAN

QUAN

MALE

27-Apr-94

375

274

LUU QUANG

HUY

MALE

11-Mar-97

370

275

VU HUY

NGUYEN

MALE

01-Jun-93

360

276

NGO PHUONG

ANH

FEMALE

31-Dec-93

355

277

NGUYEN THI NGOC

HUYEN

FEMALE

02-Jun-96

355

278

DINH TIEN DAI

THANG

MALE

22-Sep-94

355

279

HOANG THUY

LINH

FEMALE

21-Mar-92

350

280

NGUYEN THI THUY

NGA

FEMALE

20-Feb-91

345

281

TRAN HONG

NHUNG

FEMALE

04-Aug-94

345

282

DUONG VAN

QUANG

MALE

09-Mar-90

345

283

TRINH HOANG

QUAN

MALE

14-Apr-97

340

284

NGUYEN THI LINH

CHI

FEMALE

10-Aug-94

335

285

PHAN THI

VAN

FEMALE

08-Oct-90

330

286

KHONG THI MINH

TRANG