Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 07/2015

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 06/2015 có nguyện vọng tìm việc như sau: 

No.

Name

Date of Birth

TOEIC Score

Sex

 
 

1

NGUYEN VAN ANH

30-Apr-82

925

FEMALE

 

2

VU THI MINH THU

15-Sep-90

480

FEMALE

 

3

DO THI BICH LON

12-Jul-87

940

FEMALE

 

4

LE NGOC KIM NGAN

21-Aug-91

430

FEMALE

 

5

DANG PHUONG THAO

23-Mar-92

450

FEMALE

 

6

NGUYEN XUAN TAN VIET

31-Jul-77

740

MALE

 

7

NGUYEN TRUNG DUNG

28-Nov-93

860

MALE

 

8

LAI TRUNG HAI

06-Aug-92

425

MALE

 

9

DAO TIEN TUNG

16-Dec-93

630

MALE

 

10

NGUYEN KIM NGAN

31-Dec-93

975

FEMALE

 

11

TRINH THE ANH

03-Jun-90

455

MALE

 

12

PHAM PHUONG LINH

09-Jan-94

700

FEMALE

 

13

PHAM MINH VUONG

28-Jan-94

930

MALE

 

14

NGUYEN MAI ANH

06-Jul-94

740

FEMALE

 

15

NGUYEN THAO MY

19-Jun-96

965

FEMALE

 

16

LE MAI LY

26-May-96

750

FEMALE

 

17

BUI MINH TRANG

02-Oct-95

730

FEMALE

 

18

NGUYEN HOANG HA

08-May-93

830

FEMALE

 

19

PHAN QUOC KHANH

05-Dec-96

675

MALE

 

20

NGUYEN QUANG HUY

26-Sep-90

880

MALE

 

21

NGUYEN DUC HUNG

21-Oct-92

930

MALE

 

22

PHAM THANH HANG

01-Dec-91

680

FEMALE

 

23

TRAN HAI ANH

05-Sep-94

665

MALE

 

24

NGUYEN THI THANH HUYEN

08-Jun-96

305

FEMALE

 

25

DAO THI HA TRANG

12-Jul-93

900

FEMALE

 

26

NGUYEN NU THUY TRANG

08-Aug-95

705

FEMALE

 

27

DINH VAN DAT

02-Jun-93

300

MALE

 

28

TO PHUONG ANH

25-Oct-96

950

FEMALE

 

29

PHAM THI THU TRANG

16-Sep-94

860

FEMALE

 

30

VU HANH NGAN

21-Dec-94

780

FEMALE

 

31

PHAM THI TUYET ANH

19-Feb-88

325

FEMALE

 

32

NGUYEN THI TRA GIANG

10-Apr-92

500

FEMALE

 

33

TRINH THI BAO ANH

25-Mar-93

635

FEMALE

 

34

DO DUC THINH

26-Mar-93

645

MALE

 

35

NGUYEN THI QUYNH TRANG

16-Apr-90

670

FEMALE

 

36

DANG THANH NAM

19-Apr-93

815

MALE

 

37

NGUYEN THI TRANG

22-Nov-92

510

FEMALE

 

38

NGUYEN THI HONG NHUNG

18-Sep-92

600

FEMALE

 

39

DANG VAN TRANG

11-Jul-93

755

FEMALE

 

40

NGUYEN LE DUY

27-Dec-93

555

FEMALE

 

41

DO QUANG DUC

01-Oct-93

395

MALE

 

42

LE TRUNG HIEU

17-Sep-89

535

MALE

 

43

DINH THI THANH HUYEN

06-Dec-93

465

FEMALE

 

44

HO XUAN HOANG

11-Apr-93

690

MALE

 

45

NGUYEN KHANH HA

23-Nov-93

575

FEMALE

 

46

PHAM BUI AN

25-Sep-92

395

MALE

 

47

PHAM THI HUONG LAN

03-Nov-92

675

FEMALE

 

48

DAO THI HONG NHUNG

03-May-93

825

FEMALE

 

49

LE HAI DUONG

26-Jun-90

350

MALE

 

50

BUI THI HA

12-Jan-93

840

FEMALE

 

51

NGUYEN THI THAO

27-Sep-92

710

FEMALE

 

52

THAN THI LAN ANH

14-Apr-93

470

FEMALE

 

53

NGUYEN HUU VIEN

17-Oct-92

735

MALE

 

54

NGUYEN ANH TAN

10-Nov-91

585

MALE

 

55

DAO THI NGUYET NGA

06-Dec-92

715

FEMALE

 

56

CHU THI MAI HUONG

29-Aug-96

760

FEMALE

 

57

NGUYEN QUYNH TRANG

03-Sep-96

685

FEMALE

 

58

NGUYEN THI THUY QUYNH

20-May-95

665

FEMALE

 

59

NGUYEN THI HUONG THAO

25-May-92

865

FEMALE

 

60

LUU THI NGOC LINH

11-May-95

730

FEMALE

 

61

NGUYEN THI HUYEN TRANG

10-Oct-93

405

FEMALE

 

62

KIM NGOC THONG

22-Aug-92

725

MALE

 

63

NGO THUY DUONG

20-Jul-93

745

FEMALE

 

64

CAO THI THANH

18-Dec-93

570

FEMALE

 

65

DINH THI HUYEN TRANG

29-Apr-94

705

FEMALE

 

66

NGUYEN THI THU HA

29-Jan-92

645

FEMALE

 

67

PHAM THI NGA

20-Sep-93

710

FEMALE

 

68

LE NGOC ANH

13-Jun-94

610

FEMALE

 

69

BUI NGOC ANH

21-May-94

445

FEMALE

 

70

TRAN THI THU

02-Aug-96

715

FEMALE

 

71

NGUYEN THI THUY DUNG

16-Dec-95

645

FEMALE

 

72

TRAN VAN HUNG

12-Sep-92

520

MALE

 

73

DO THI TINH

13-Jul-93

755

FEMALE

 

74

LE DUC HOANG

28-Oct-93

595

MALE

 

75

LE THI NGUYET

27-May-91

450

FEMALE

 

76

TRAN THANH THINH

28-Nov-93

720

MALE

 

77

KHONG VIET DUNG

05-Feb-93

720

MALE

 

78

NGUYEN THI HONG

25-May-93

775

FEMALE

 

79

TRUONG THE DUC

16-Feb-92

610

MALE

 

80

LE HOANG NHAT ANH

29-Jul-93

435

FEMALE

 

81

NGUYEN THI TRA MAY

13-Aug-93

795

FEMALE

 

82

BUI THI THOM

02-Dec-93

455

FEMALE

 

83

NGO THI NGOC YEN

11-Jun-92

640

FEMALE

 

84

HOANG NGUYEN THUC TRINH

09-Dec-96

760

FEMALE

 

85

PHAM HIEU TRUNG

18-Oct-93

450

MALE

 

86

BUI LONG UYEN

19-Feb-90

785

FEMALE

 

87

VU DINH HUNG

09-Oct-91

595

MALE

 

88

NGUYEN QUANG HUY

24-Jul-90

405

MALE

 

89

LE QUYET TIEN

04-Dec-91

585

MALE

 

90

NGUYEN THANH TRA

03-Nov-85

440

FEMALE

 

91

TRAN THI THANH HUYEN

24-Sep-90

595

FEMALE

 

92

LE VIET HA

20-Aug-93

725

FEMALE

 

93

NGUYEN THI THU VAN

25-May-93

375

FEMALE

 

94

TRUONG TIEN SON

18-Jan-93

555

MALE

 

95

NGUYEN THI THUY NHUNG

14-Jun-88

430

FEMALE

 

96

DINH THUY NGA

17-Oct-93

760

FEMALE

 

97

DO DUC DUYET

06-Mar-92

390

MALE

 

98

PHAM THI LUYEN

26-Apr-94

750

FEMALE

 

99

TRAN QUOC DAT

21-Oct-92

425

MALE

 

100

TRAN CUONG

28-Apr-85

965

MALE

 

101

NGUYEN HOANG NAM

21-Jun-96

715

MALE

 

102

DO THI THANH TAM

16-Jan-93

705

FEMALE

 

 

Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phát triển Kinh doanh

Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 37732602/ 03   Máy lẻ: 711 hoặc 162

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.