Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 11/2014

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 11/2014 có nguyện vọng tìm việc như sau:

NO

FIRST NAME

LAST NAME

SEX

DOB

TOTAL

1

NGUYEN PHUONG

THUY

FEMALE

19-May-91

990

2

VU MINH

HONG

FEMALE

09-Aug-88

970

3

VU THI THU

HUYEN

FEMALE

07-Aug-87

970

4

GIANG HONG

TIEN

MALE

07-Dec-92

950

5

NGUYEN HAI

YEN

FEMALE

25-Dec-93

945

6

VU THI HUYEN

TRANG

FEMALE

16-Apr-92

940

7

HOANG THANH

HUYEN

FEMALE

31-Jul-92

940

8

LUC HUYEN

TRANG

FEMALE

05-Sep-88

920

9

LE NGOC

ANH

MALE

15-Oct-89

920

10

NGUYEN THI ANH

HONG

FEMALE

02-Mar-93

920

11

DO NGOC

SON

MALE

30-Sep-92

910

12

BUI THU

THUY

FEMALE

18-Jan-84

910

13

DINH DIEU

TRANG

FEMALE

10-Dec-93

905

14

NGUYEN TUAN

MINH

MALE

08-Sep-96

900

15

DO TRUNG

HUNG

MALE

06-Oct-91

900

16

PHAM DUY

DAI

MALE

01-Dec-91

895

17

NGUYEN NGOC

HIEP

FEMALE

19-Mar-92

890

18

BUI THI HUYEN

DIEU

FEMALE

20-Mar-95

890

19

TRAN ANH

TU

MALE

16-Jul-93

890

20

VU TRONG

KHANH

MALE

22-Feb-92

885

21

DONG ANH

TUAN

MALE

20-Sep-83

880

22

NGUYEN THI VAN

QUYEN

FEMALE

08-Dec-88

875

23

NGUYEN THI

CHINH

FEMALE

13-Sep-94

875

24

NGUYEN HONG

VAN

FEMALE

22-Sep-91

870

25

BUI QUANG

HUY

MALE

12-Dec-91

870

26

HOANG THE

VIET

FEMALE

26-Nov-92

870

27

NGUYEN DUC

LONG

MALE

04-Dec-90

870

28

NGUYEN MINH

THANG

MALE

17-Aug-92

865

29

HOANG NGOC LAN

CHI

FEMALE

20-Mar-92

865

30

DANG LE QUYNH

DUNG

FEMALE

08-Aug-89

865

31

NGUYEN THI

NUONG

FEMALE

03-Dec-89

860

32

LUC MINH

NGUYET

FEMALE

09-Oct-89

860

33

TRAN PHUONG

THUY

FEMALE

18-Oct-93

855

34

NGUYEN THI BANG

THI

FEMALE

26-Jul-98

855

35

DANG HA

GIANG

FEMALE

21-May-92

855

36

NGUYEN QUANG

HIEU

MALE

01-Mar-79

850

37

HOANG MINH

THAI

MALE

21-Feb-90

840

38

DO HUYEN

TRANG

FEMALE

28-Nov-91

840

39

HO DINH

KHANH

MALE

10-Aug-92

835

40

PHAM NGOC

ANH

FEMALE

01-Apr-92

835

41

PHAM THI PHUONG

MAI

FEMALE

01-Mar-89

835

42

NGUYEN PHUONG

NHUNG

FEMALE

06-May-93

830

43

DONG THU TRA

MY

FEMALE

14-Aug-91

825

44

DONG SY

TRUNG

MALE

14-Oct-93

820

45

NGUYEN THI NGOC

HA

FEMALE

05-Nov-90

820

46

HOANG THANH

HIEN

FEMALE

22-Nov-91

810

47

VU THI NGOC

HUYEN

FEMALE

27-Jun-94

810

48

DO THUY

HONG

FEMALE

20-Jul-92

810

49

DINH THI BICH

NGOC

FEMALE

10-Oct-84

805

50

MA THANH

LONG

MALE

30-Dec-90

800

51

PHAM THUY

TIEN

FEMALE

08-Jan-90

800

52

TRAN THI

HONG

FEMALE

16-Nov-90

800

53

LE HOANG

ANH

FEMALE

24-Mar-92

795

54

PHAM THI

THU

FEMALE

24-Mar-90

795

55

NGO THANH

CONG

MALE

15-Sep-91

790

56

MAI QUOC

QUAN

MALE

28-Jun-95

790

57

DANG THANH

HUYEN

FEMALE

02-Aug-93

785

58

NGUYEN THI PHUONG

LIEN

FEMALE

21-Apr-92

780

59

BUI VIET

PHONG

MALE

03-Sep-92

780

60

HOANG THI THUY

QUYNH

FEMALE

16-Jul-92

775

61

HOANG THI

YEN

FEMALE

09-Aug-90

775

62

DOAN HUU

GIANG

MALE

29-Apr-91

770

63

NGUYEN BICH

NGOC

FEMALE

18-Oct-86

765

64

NGO THI HOAI

THU

FEMALE

05-Mar-88

765

65

TRAN MINH

HUONG

FEMALE

01-Jun-92

760

66

LY HAI

MINH

MALE

17-Mar-90

760

67

LUU TUNG

ANH

MALE

06-Jan-96

755

68

NGUYEN QUY

DUNG

MALE

14-Feb-91

750

69

NGUYEN THI THUY

DUONG

FEMALE

02-Nov-89

750

70

DO DAI

DUONG

MALE

16-Dec-85

750

71

NGUYEN HUU

HIEU

MALE

24-Feb-90

740

72

NGUYEN THANH

BINH

MALE

30-Nov-91

735

73

NGUYEN DUC

ANH

MALE

29-Jul-89

735

74

NGO THUY

HOA

FEMALE

21-Aug-92

735

75

LUONG NGOC

DUNG

MALE

11-Sep-91

730

76

DO TUAN

ANH

MALE

11-Oct-91

730

77

PHAN ANH

TUAN

MALE

15-Jul-83

725

78

HOANG BAO

NGOC

FEMALE

19-Oct-89

720

79

TRAN QUANG

BICH

MALE

31-Oct-88

720

80

NGUYEN THI

THUY

FEMALE

28-Oct-92

720

81

VUONG QUOC

DAT

MALE

04-Jan-92

715

82

NGUYEN NGOC

DUY

MALE

25-Sep-81

715

83

PHAM TIEN

DUNG

MALE

27-Sep-93

715

84

TRAN THI

TINH

FEMALE

12-Aug-92

715

85

TRAN MY

HANH

FEMALE

02-Jul-90

710

86

TRAN HOAI

THUONG

FEMALE

18-Sep-91

705

87

NGUYEN MAI

PHUONG

FEMALE

17-Aug-91

700

88

NGUYEN XUAN

LOC

MALE

18-Jan-91

700

89

HOANG NGOC

ANH

FEMALE

15-Jan-88

700

90

PHAM THI MINH

CHAU

FEMALE

04-Aug-93

700

91

LE ANH

TUAN

MALE

20-Jun-91

695

92

NGUYEN MANH

HIEU

MALE

20-Mar-91

695

93

LUONG THI HUYEN

TRANG

FEMALE

29-Jul-92

695

94

PHAM VAN

QUYEN

MALE

02-May-92

690

95

NGUYEN MINH

GIANG

MALE

23-Oct-90

690

96

LE THI

THOM

FEMALE

24-Apr-90

690

97

HOANG

TUNG

MALE

24-Sep-84

685

98

PHAM QUOC

HUNG

MALE

04-Mar-92

685

99

HA MINH

TAN

MALE

19-Sep-89

685

100

NGO THI

MAI

FEMALE

02-Nov-93

685

101

NGUYEN THUY

NGA

FEMALE

11-Feb-92

680

102

DAO CAO

CUONG

MALE

02-May-91

675

103

NGUYEN TRA

MY

FEMALE

07-May-92

670

104

NGUYEN HOANG

ANH

MALE

29-Oct-84

665

105

NGUYEN QUOC

DAT

MALE

03-May-85

660

106

LE TRONG

DAT

MALE

17-Jul-92

660

107

DANG VU

LINH

MALE

01-May-96

650

108

NGUYEN VIET

THANH

MALE

09-Nov-80

650

109

TRAN VAN

PHI

MALE

05-May-90

645

110

PHAM THI TUYET

VAN

FEMALE

29-Oct-93

645

111

TRAN THI MY

LINH

FEMALE

17-Feb-95

645

112

LUU VIET

ANH

MALE

21-May-94

630

113

TA THI BICH

PHUONG

FEMALE

12-Apr-91

625

114

NGUYEN DUY

LONG

MALE

30-Aug-89

620

115

TUONG NGOC

TIEN

MALE

19-Sep-93

620

116

NGUYEN MINH

QUYEN

MALE

30-Jun-92

620

117

PHAM CONG

THANH

MALE

03-May-92

615

118

PHAM THI

NHAN

FEMALE

06-Apr-92

615

119

NGUYEN THI QUYNH

ANH

FEMALE

06-Sep-92

615

120

NGUYEN THI

HOA

FEMALE

08-Dec-92

615

121

LA QUOC

VIET

MALE

21-Apr-92

615

122

NGO SY

HUY

MALE

05-Feb-91

615

123

NGUYEN THI CAM

HUYEN

FEMALE

01-Jun-88

610

124

NGUYEN THI

HUONG

FEMALE

08-Nov-77

610

125

VO THI THUY

TRANG

FEMALE

22-May-92

605

126

TRAN THI

SIM

FEMALE

24-Jan-93

605

127

TRAN THI THANH

HUYEN

FEMALE

24-Sep-90

605

128

TRAN ANH

TUAN

MALE

18-Aug-81

600

129

HO VAN

KY

MALE

28-Jun-92

600

130

NGUYEN HOANG

HAI

MALE

31-Mar-91

595

131

BUI VAN

CUONG

MALE

02-Jul-92

595

132

PHAN THI VAN

ANH

FEMALE

01-Mar-79

595

133

VU THI THU

TRANG

FEMALE

10-Apr-86

590

134

NGUYEN THI

THUAN

FEMALE

21-Jan-78

590

135

PHAM THUY

LINH

FEMALE

09-Jul-88

590

136

HOANG HUU

VIET

MALE

23-Jan-86

590

137

MAI NGUYEN QUYNH

ANH

FEMALE

23-Feb-89

580

138

HOANG THI

THUY

FEMALE

10-Oct-92

580

139

DINH THI NGOC

LAN

FEMALE

24-Oct-95

580

140

NGUYEN HA

LINH

FEMALE

08-Aug-96

575

141

NGUYEN TRUNG

DUC

MALE

25-Jul-92

575

142

DOAN MINH

THU

FEMALE

25-Aug-93

570

143

NGUYEN TRA

MY

FEMALE

17-Apr-95

565

144

PHUNG THUY

DUNG

FEMALE

08-Aug-91

565

145

LE THI THANH

HUYEN

FEMALE

24-Jul-75

565

146

NGUYEN VU PHI

CONG

MALE

15-May-93

565

147

NGUYEN THE

HUNG

MALE

03-Oct-91

560

148

THAI DUY

DANH

MALE

28-Jan-89

560

149

NGUYEN THI HUYEN

QUYEN

FEMALE

10-Aug-95

560

150

PHAM BUI THANH

DAT

MALE

26-Oct-92

560

151

NGUYEN THI ANH

HONG

FEMALE

03-Jan-92

560

152

DO THI HAI

YEN

FEMALE

05-Aug-93

555

153

NGUYEN MINH

HAI

FEMALE

28-Dec-89

555

154

NGUYEN VAN

HIEU

MALE

28-Mar-92

555

155

NGUYEN TIEN

CUONG

MALE

21-Oct-77

555

156

TRAN TRUNG

HIEU

MALE

15-Oct-91

550

157

NGUYEN TRUNG

DUNG

MALE

18-Oct-89

550

158

NGUYEN THI NGOC

ANH

FEMALE

21-Sep-89

550

159

TU THI

THUY

FEMALE

26-Jun-92

550

160

DAO THI THANH

LOAN

FEMALE

03-Nov-85

550

161

NGUYEN PHAN

ANH

MALE

04-Jul-93

545

162

NGUYEN THI

NGA

FEMALE

13-Nov-92

540

163

TRAN NGOC

CHUNG

MALE

19-Jan-88

540

164

TRINH MINH

DUC

MALE

27-Oct-91

540

165

DO THI

LANH

FEMALE

08-Oct-91

540

166

VU DINH

TRUONG

MALE

18-Aug-91

535

167

NGUYEN THU

HANG

FEMALE

05-Jan-87

535

168

NGUYEN ANH

SON

MALE

24-Jun-91

530

169

NGO THE

DUY

MALE

10-Feb-92

530

170

DINH THI

THUY

FEMALE

15-Dec-89

525

171

NGUYEN MAI

LINH

FEMALE

13-Mar-87

525

172

NGUYEN HOANG

NAM

MALE

18-Mar-88

520

173

VU THANH

THUY

FEMALE

10-Feb-76

515

174

NGUYEN HOANG

ANH

MALE

25-Nov-85

515

175

DANG NGUYET

MINH

FEMALE

02-Mar-91

510

176

HA THI HAI

YEN

FEMALE

21-May-87

510

177

DOAN SON

TUNG

MALE

01-Jan-91

510

178

DUONG VIET

BAO

MALE

16-Sep-92

505

179

TRAN THI NGOC

ANH

FEMALE

27-Mar-92

495

180

TRAN ANH

DUNG

MALE

30-Dec-90

495

181

TRAN THI

MAI

FEMALE

13-Jun-92

495

182

VU DUY

TUNG

MALE

12-Apr-89

495

183

TRAN THI THU

HIEN

FEMALE

23-Mar-93

495

184

LE HUY

HOANG

MALE

07-Sep-91

490

185

HOANG NU HONG

TRANG

FEMALE

27-Oct-90

485

186

BUI QUANG

TU

MALE

08-Oct-91

485

187

VAN THI LAN

PHUONG

FEMALE

19-Sep-92

480

188

DINH THI

DU

FEMALE

27-Jul-92

480

189

PHAM VAN

CUONG

MALE

20-Aug-83

475

190

NGUYEN THI THU

MAI

FEMALE

12-Jun-92

475

191

LUONG THI

THAM

FEMALE

03-Jan-88

475

192

VUONG BAO

TRUNG

MALE

10-Aug-89

470

193

VU VAN

THANH

MALE

25-Feb-88

470

194

DOAN THI

TRANG

FEMALE

16-Nov-92

465

195

TRAN VAN

KIEN

MALE

19-Jan-91

465

196

NGUYEN THI

PHONG

FEMALE

07-May-91

465

197

TRINH TUAN

ANH

MALE

19-Jan-92

460

198

DOAN THUY

LINH

FEMALE

20-Aug-90

460

199

DOAN XUAN

BACH

MALE

19-Jul-91

460

200

NGUYEN VIET

HUNG

MALE

19-Dec-89

460

201

PHAM THI

DUNG

FEMALE

24-Feb-92

460

202

BUI THI HONG

HIEU

FEMALE

01-Jun-88

450

203

TRAN THI HAI

YEN

FEMALE

18-Jul-93

445

204

BUI TRONG

DUY

MALE

16-Nov-91

445

205

HOANG NGOC

QUANG

MALE

20-Dec-84

445

206

VU HUU

QUY

MALE

19-Mar-93

440

207

PHAM MINH

TOAN

FEMALE

23-Dec-92

440

208

NGUYEN DUY

TOAN

FEMALE

12-Aug-92

435

209

NGUYEN DUY

HOAN

FEMALE

23-Oct-93

430

210

NGUYEN QUOC

TIEN

MALE

08-Jan-96

425

211

PHAM THI THU

TRANG

FEMALE

06-Jul-92

425

212

LAI ANH

TRUNG

MALE

07-Nov-90

425

213

NGUYEN THI

PHUONG

FEMALE

23-Apr-89

420

214

NGUYEN TIEN

DUNG

MALE

24-Sep-92

420

215

HOANG QUOC

HOAN

MALE

06-Sep-86

420

216

DUONG THI KIEU

OANH

FEMALE

16-Mar-92

420

217

LA QUY

THANG

MALE

14-Jan-91

415

218

NGUYEN THI

CAN

FEMALE

25-Aug-87

415

219

DO NHAT

ANH

MALE

06-Jun-91

415

220

NGUYEN

HOANG

MALE

03-Nov-92

410

221

NGUYEN HOAI

THU

FEMALE

10-Jul-90

410

222

NGUYEN THANH

SON

MALE

09-Jul-92

410

223

DAO XUAN

VUONG

MALE

24-May-87

410

224

NGUYEN THU

THUY

FEMALE

25-Sep-92

405

225

LE THUY

CHI

FEMALE

03-May-84

400

226

DOAN MINH

NAM

MALE

05-Aug-93

400

227

NGUYEN BAO

LOC

MALE

25-Aug-90

395

228

PHAM ANH

TUAN

MALE

20-Apr-93

395

229

TRAN VIET

DUC

MALE

18-Mar-91

395

230

LUONG DUY

TAN

MALE

28-Aug-88

385

231

NGUYEN THI

HA

FEMALE

08-Oct-80

385

232

NGUYEN QUOC

TOAN

MALE

04-Apr-84

385

233

NGUYEN VAN

TUAN

MALE

27-Jul-91

385

234

LE HOANG

HIEP

MALE

01-Feb-86

380

235

NGUYEN THI THUY

DUONG

FEMALE

13-Mar-92

380

236

PHAM NGOC

VIET

MALE

23-Dec-96

380

237

PHAM NGOC

VIET

MALE

23-Dec-96

380

238

NGUYEN ANH

TUAN

MALE

11-Oct-82

365

239

NGUYEN THI

HUONG

FEMALE

18-Apr-92

360

240

LUONG NGOC

THANG

MALE

09-Dec-91

355

241

HOANG

MINH

MALE

21-Aug-89

345

242

TRAN THI

HUONG

FEMALE

23-Jul-93

345

243

NGUYEN VAN

CHIEN

MALE

22-Aug-90

345

244

DO THANH

TUNG

MALE

14-Dec-91

345

245

NGO BA

VUONG

MALE

01-Jun-91

345

246

LE NHAT

KHANH

MALE

24-Dec-87

345

247

DOAN DUY

ANH

MALE

02-Dec-93

335

248

NGUYEN HONG

NGOC

FEMALE

17-Nov-91

335

249

VU VAN

CHIEN

MALE

10-Oct-90

330

250

NGUYEN VIET

CUONG

MALE

05-Mar-93

320

251

NGUYEN THI

DUYEN

FEMALE

24-May-93

320

252

HOANG KHANH

LY

FEMALE

24-Dec-90

315

253

LE THI

NGAN

FEMALE

20-Jul-90

315

254

DUONG DANG

TRUONG

MALE

04-Oct-91

315

255

LE MINH

DUC

MALE

22-Oct-93

310

256

PHAM THI

NGAT

FEMALE

17-Apr-89

310

257

DINH THI

NGUYEN

FEMALE

09-May-93

310

258

NGUYEN THI HONG

HANH

FEMALE

07-Nov-92

305

259

NGUYEN THANH

HANG

FEMALE

25-Jun-90

305

260

NGUYEN THI HONG

PHUONG

FEMALE

13-Oct-91

300

261

NGUYEN VIET

DUNG

MALE

21-Sep-87

295

262

NGUYEN ANH

PHONG

MALE

28-Aug-85

285

263

LE THI VAN

ANH

FEMALE

02-Jul-94

285

264

NGUYEN THI

VAN

FEMALE

10-Dec-92

280

265

CAO VAN

ANH

FEMALE

11-Jul-95

265

266

NGUYEN THI NHU

TRAM

FEMALE

05-Sep-86

265

267

NGUYEN KY

ANH

MALE

05-May-94

255

268

PHAM VAN

OAI

MALE

12-Jun-87

250

269

TRAN THI THANH

HAI

FEMALE

18-Nov-93

245

270

LUONG THE

KHAI

MALE

17-May-96

220

271

PHAM VAN

VIET

MALE

09-Nov-94

200

272

PHAM THI NGOC

TRANG

FEMALE

02-Dec-96

200

273

NGUYEN VAN

VIET

MALE

09-Jun-90

200

274

DAO MINH

QUYET

MALE

10-Dec-84

200

275

DOAN VAN

THIEU

MALE

01-Nov-95

195

276

DAO THE

CONG

MALE

16-Oct-93

165

277

LE QUANG

KHANH

MALE

02-May-89

160

 

Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phát triển Kinh doanh

Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 37732602/ 03   Máy lẻ: 711 hoặc 162

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.