Lịch thi và trả kết quả

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 10/2014

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 10/2014 có nguyện vọng tìm việc như sau:

No

First_Name

Last_Name

Sex

Dob

Total

1

Ha Ngoc

Long

Male

08-Feb-94

725

2

Nguyen Van

Chi

Male

25-Jan-92

160

3

Le Khanh

Linh

Female

09-Aug-92

360

4

Chuong Hong

Anh

Female

30-Dec-92

555

5

Hoang Minh

Hieu

Male

01-Jun-92

455

6

Ta Quang

Huy

Male

04-Oct-93

875

7

Dinh Xuan

Vinh

Male

18-Dec-91

485

8

Van Tien

Anh

Male

23-Jan-91

315

9

Pham Thi

Xuan

Female

28-Apr-87

415

10

Tran Duc

Son

Male

31-Mar-91

400

11

Pham Thi Ngoc

Lanh

Female

10-Nov-93

710

12

Pham The

Tung

Male

30-Mar-93

540

13

Hoang Thi Thuy

Trang

Female

16-Jun-94

730

14

Pham Thi Huyen

Thuong

Female

16-Aug-91

415

15

Dang Trung

Hieu

Male

16-Nov-92

350

16

Nguyen Xuan

Thuong

Male

14-Jul-88

395

17

Nguyen Thi

Nho

Female

02-Jul-92

485

18

Pham Thanh

Tung

Male

14-Jul-90

775

19

Vu Trung

Hieu

Male

02-Mar-92

410

20

Nguyen Tien

Luc

Male

04-Feb-92

435

21

Nguyen Thanh

Tra

Female

05-Nov-94

580

22

Nguyen Quoc

Phi

Male

12-Jun-90

700

23

Nguyen Thi Huyen

Trang

Female

13-May-92

465

24

Nguyen Thanh

Tung

Male

23-Oct-96

375

25

Doan Manh

Duc

Male

11-Nov-88

665

26

Nguyen Thanh

Nam

Male

05-Oct-89

950

27

Bui Duc

Cuong

Male

24-Oct-88

895

28

Nguyen Thuy

Linh

Female

20-Jul-91

790

29

Nguyen Bao

Ngoc

Female

18-May-91

850

30

Nguyen Ngoc

Thanh

Male

26-Sep-91

755

31

Dang Hong

Nhung

Female

01-Oct-93

990

32

Vu Ngoc Khanh

Linh

Female

10-Jun-94

585

33

Mai Phuong

Thao

Female

20-Nov-96

715

34

Do Van

Minh

Male

01-Jan-94

195

35

Nguyen Thi Quynh

Nga

Female

04-Nov-91

765

36

Hoang Van

Hieu

Male

26-Sep-92

670

37

Nguyen Quoc

Hung

Male

30-Jun-92

575

38

Nguyen Van

Phap

Male

19-Sep-83

175

39

Tran Ngoc

Thang

Male

30-Apr-92

615

40

Tran Duc

Trung

Male

07-May-87

445

41

Pham Minh

Phuong

Female

12-Oct-88

650

42

Nguyen Quang

Hung

Male

15-Jul-87

545

43

Nguyen Ngoc

Thuy

Male

17-Sep-91

460

44

Pham Van

Nam

Male

09-Dec-91

290

45

Le Duy

Cuong

Male

24-Sep-91

795

46

Tran Hai

Ha

Female

29-Mar-92

875

47

Nguyen Tuan

Anh

Male

26-Apr-92

375

48

Pham Thi

Huyen

Female

04-Feb-92

440

49

Phan Duc

Anh

Male

23-Sep-92

695

50

Dang Tran

Chinh

Male

07-May-84

610

51

Nguyen Thi Thu

Phuong

Female

22-Aug-82

505

52

Nguyen Thu

Huong

Female

23-Dec-90

815

53

Bui Thu

Hien

Female

31-Dec-90

370

54

Nguyen Thuy

Linh

Female

02-Aug-92

900

55

Nguyen Hanh

Quyen

Female

10-Jan-92

885

56

Nguyen Thanh

Tung

Male

30-Jul-91

340

57

Tran Thi Thanh

Hai

Female

18-Nov-93

245

58

Nguyen Ba Thanh

Trung

Male

16-Oct-93

745

59

Ngo Duc

Vinh

Male

26-Mar-92

330

60

Nguyen Thi

Bac

Female

31-Aug-92

620

61

Nguyen Thi Thu

Trang

Female

05-Aug-92

545

62

Nguyen Thi Mai

Huong

Female

18-Apr-92

730

63

Le Thuy

Linh

Female

15-Dec-92

545

64

Nguyen Van

Thuan

Male

18-Dec-93

645

65

Pham Ngoc

Anh

Female

26-Nov-89

685

66

Tran Ngoc

Hoa

Male

04-Mar-93

635

67

Nguyen Hung

Cuong

Male

21-Oct-90

405

68

Ngo Thi Anh

Tuyet

Female

28-Apr-92

275

69

Le Minh

Thai

Male

16-Feb-90

370

70

Ho Van

Quy

Male

15-Dec-90

510

71

Hoang Ngoc

Bao

Male

23-Sep-93

745

72

Truong My

Linh

Female

07-Mar-93

360

73

Bui Nam

Son

Male

29-Mar-86

445

74

Le Minh

Thu

Female

08-May-88

580

75

Bui Hoang

Trung

Male

27-Jan-87

225

76

Nguyen Ngoc

Tien

Male

08-Jul-87

285

77

Nguyen Hung

Thang

Male

10-Sep-91

660

78

Nguyen Cong Nguyet

Minh

Female

19-Dec-93

550

79

Nguyen Thi

Ha

Female

24-Apr-92

445

80

Tran Trung

Duc

Male

20-Nov-95

825

81

Vu Thanh

Phuong

Female

24-Jan-96

425

82

Bui Minh

Thu

Female

21-Jul-92

580

83

Nguyen Thi

Hang

Female

02-Oct-92

745

84

Tran Thi Khanh

Linh

Female

02-Oct-93

800

85

Nguyen Tien Long

Hai

Male

09-Jan-92

770

86

Nguyen Thi Mai

Anh

Female

18-Dec-90

745

87

Nguyen Anh

Duc

Male

16-Oct-89

275

88

Nguyen Thi

Yen

Female

12-Apr-85

425

89

Vu Ha

My

Female

24-Oct-91

315

90

Bui Thi Quynh

Phuong

Female

14-Jun-91

420

91

Tran Nu Thuy

Linh

Female

28-Jan-92

540

92

Ngo Thi

Hoai

Female

06-Dec-93

745

93

Nguyen Tuan

Long

Male

29-Aug-90

650

94

Luong Ngoc

Chinh

Female

03-Nov-87

535

95

Tran Thi

Hoa

Female

29-Dec-72

365

96

Tran Vinh

Ha

Male

18-Sep-82

725

97

Tran Bich

Hanh

Female

26-Nov-88

840

98

Tran Nguyen

Quan

Male

23-Aug-89

455

99

Do Mai

Lan

Female

14-Mar-91

800

100

Hoang Thi Hoai

Thu

Female

07-Oct-92

840

101

Do Thi Thu

Hang

Female

18-Dec-92

760

102

Nguyen Thuy

Huong

Female

26-Nov-91

685

103

Bui Thi

Hong

Female

02-Sep-90

500

104

Tran Huy

Lap

Male

12-Nov-91

575

105

Thang Ngoc

Hung

Male

20-Nov-96

830

106

Nguyen Thi

Ha

Female

13-Sep-92

650

107

Vu Viet

Anh

Female

17-Oct-94

295

108

Luu Hoang

Truc

Male

17-Jul-90

375

109

Pham Bich

Thuy

Female

24-Jan-89

810

110

Tran Thi Thu

Thuy

Female

18-Jun-90

345

111

Le Anh

Hoan

Female

17-Apr-93

495

112

La Van

Hoa

Male

01-Apr-87

420

113

Hoang Thi Kieu

Trang

Female

07-Apr-89

450

114

Trinh Hoang

Thang

Male

10-Jul-89

250

115

Hoang Anh

Dung

Male

26-Oct-91

640

116

Dao Ngoc

Lam

Male

27-May-92

510

117

Ly Cam

Tu

Female

27-Dec-92

690

118

Bui Phuong

Quynh

Female

23-Nov-92

855

119

Hoang Thuy

An

Female

14-Jan-92

825

120

Duong Thi

Phuong

Female

02-Dec-91

425

121

Trinh Khanh

Minh

Male

10-Jun-94

710

122

Do Hong

Hanh

Female

19-Jun-92

665

123

Nguyen Viet

Bach

Male

31-May-91

615

124

Nguyen Xuan

Mung

Male

10-Sep-91

580

125

Luu Van

Tien

Male

08-Oct-90

465

126

Nguyen Kim

Ngan

Female

22-Nov-95

860

127

Hoang Thi

Van

Female

19-May-89

410

128

Nguyen Tien

Dung

Male

20-Aug-91

620

129

Nguyen Thuy

Linh

Female

17-Dec-89

550

130

Pham Thi Cam

Tu

Female

04-Oct-88

525

131

Nguyen Thi Phuong

Thao

Female

11-Nov-92

420

132

Dang Tuan

Viet

Male

15-Jan-90

570

133

Nguyen Dang

Huy

Male

11-Nov-93

375

134

Tran Van

Minh

Female

15-Sep-91

380

135

Nguyen Xuan

Hoa

Male

05-Oct-93

515

136

Nguyen Van

Huu

Male

13-Jul-91

310

137

Vu Thi Ngoc

Yen

Female

15-Jul-92

820

138

Nguyen Ngoc

Quynh

Female

01-Jul-91

490

139

Nguyen Thanh

Mai

Female

04-Nov-91

715

140

Le Anh

Dung

Male

18-Sep-90

585

141

Nguyen Thanh

Tung

Male

23-Oct-96

375

142

Nguyen Thi

Hang

Female

15-Sep-87

575

143

Pham Thi

Nhung

Female

15-Aug-93

710

144

Man Van

Vinh

Male

30-Mar-92

630

145

Nguyen Thi

Hue

Female

14-Jul-94

560

146

Nguyen Thi

Nhan

Female

25-Oct-87

555

147

Nguyen Van

Tu

Male

11-Oct-92

880

148

Le Thi Thu

Huong

Female

11-Apr-93

835

149

Pham Thi Thuy

Dao

Female

03-Dec-79

255

150

Le Huyen

Thuong

Female

01-May-90

320

151

Bui Ngoc

Bich

Female

09-Dec-92

635

152

Dang Anh

Tuan

Male

24-Dec-93

365

153

Truong Ba

Chieu

Male

07-May-94

585

154

Vu Van

Toan

Male

03-Nov-85

480

155

Nguyen Thanh

Hieu

Male

13-Sep-89

500

156

Nguyen Quoc

Loc

Male

01-Sep-90

975

157

Kim Viet

Hung

Male

14-Oct-92

345

158

Tran Thi Anh

Tuyet

Female

04-Aug-87

970

159

Pham Hoang

Ngoc

Male

15-Oct-88

500

160

Bui Phuong

Nhung

Female

06-Apr-90

960

161

Phung Thi Tra

My

Female

23-Jan-92

470

162

Nguyen Anh

Tuan

Male

05-Dec-92

355

163

Nguyen Cong

Thanh

Male

12-Jan-92

480

164

Tran

Dong

Male

17-Mar-85

635

165

Nguyen Thi Anh

Thu

Female

14-Sep-85

635

166

Nguyen Thi Thu

Trang

Female

09-Jul-94

830

167

Do Thi Hai

Yen

Female

22-Feb-95

370

168

Tran Van

Viet

Male

14-Sep-89

435

169

Vu Thi Thanh

Hai

Female

24-Oct-91

565

170

Nguyen Thi

Hoa

Female

12-Apr-91

350

171

Do Ngoc

Son

Male

14-Feb-94

580

172

Nguyen Thanh

Tung

Male

19-Sep-91

820

173

Nguyen Thu

Ha

Female

17-Apr-92

775

174

Nguyen Huu

Kien

Male

20-Jul-88

410

175

Tran Thi

Thuy

Female

26-Apr-92

500

176

Nguyen Thi

Thu

Female

07-Aug-89

760

177

Dang Son

Duong

Male

19-Jul-94

680

178

Tran Thi Viet

Ha

Female

01-Jun-91

865

179

Do Thi Thu

Huong

Female

01-Mar-93

770

180

Le Nguyen Trong

Quyen

Male

27-Nov-93

265

181

Do Huy

Tung

Male

01-Nov-90

375

182

Lai Thi Khanh

Ly

Female

08-Apr-92

270

183

Nguyen Van

Tien

Male

01-Nov-91

390

184

Dinh Thi Ha

Giang

Female

29-Jun-93

775

185

Le Thi Thieu

Trang

Female

20-Aug-91

795

186

Vu Van

Tuan

Male

02-Aug-90

685

187

Truong Thi

Huong

Female

30-Jun-85

890

188

Tran Dinh

Dat

Male

14-Sep-91

410

189

Hoang Dang

Tien

Male

20-Oct-89

380

190

Dinh Hoang

Lan

Male

25-Nov-91

700

191

Tran Hai

Nam

Male

18-Mar-88

325

192

Ta Thi Thuy

Duong

Female

11-May-88

430

193

Nguyen Minh

Giang

Male

23-Oct-90

610

194

Pham Thanh

Tung

Male

06-Sep-91

820

195

Lam Ngoc

Tan

Male

22-Dec-92

730

196

Nguyen Hung

Thang

Male

10-Sep-91

660

197

Luu Thu

Ha

Female

19-Jan-92

810

198

Nguyen Thi

Hien

Female

02-Oct-80

630

199

Ta Thi

Quyet

Female

24-Sep-90

385

200

Nguyen Thi

Vinh

Female

09-Apr-91

415

201

Vu Viet

Anh

Male

27-Aug-88

380

202

Do Quang

Phuc

Male

29-Aug-89

970

203

Tran Thi Minh

Phuong

Female

26-Nov-89

325

204

Le Hoang

Dong

Male

12-Jul-93

865

205

Pham Ngoc

Chuong

Male

01-Jan-89

425

206

Le Thi Bao

Dung

Female

08-Mar-93

845

207

Trinh Huong

Lan

Female

15-Aug-91

Violated Regulation

208

Tran Ngoc

Minh

Male

17-Feb-88

700

209

Do Dang

Binh

Male

25-Jan-84

470

210

Duong Phuong

Anh

Female

09-Nov-91

770

211

Nguyen Manh

Hung

Male

24-Dec-74

665

212

Nguyen Thi Thu

Phuong

Female

22-Aug-82

505

213

Nguyen Hoang

Trieu

Male

04-Feb-84

560

214

Vu Thi Minh

Hoang

Female

25-Feb-90

540

215

Nguyen Huong

Xuan

Female

13-Dec-91

860

216

Nguyen Trong

Thang

Male

11-May-91

530

217

Hoang Duc

Manh

Male

01-Dec-88

400

218

Nguyen Huu

An

Male

17-Sep-91

360

219

Ha Van

Dai

Male

19-Apr-90

410

220

Le Tuan

Anh

Male

16-Apr-89

365

221

Pham Dieu

Linh

Female

04-Dec-93

865

222

Le Dang

Anh

Male

07-Jan-96

185

223

Vu Minh

Trieu

Male

13-Jan-86

555

224

Vu Ngoc

Bach

Male

30-Mar-92

855

225

Nguyen Huyen

Trang

Female

08-Mar-86

890

226

Pham Manh

Quan

Male

12-Oct-87

590

227

Nguyen Minh

Phong

Male

24-Sep-92

375

228

Nguyen Thi Tuyet

Minh

Female

01-Nov-88

390

229

Nguyen Thi

Diu

Female

28-Aug-92

805

230

Nguyen The

Hiep

Male

04-Apr-90

420

231

Ta Ngoc Bich

Thuy

Female

23-Sep-93

835

232

Vu Thi

Hang

Female

26-Sep-89

595

233

Nguyen Minh

Trang

Female

19-Nov-88

660

234

Nguyen Xuan

Phi

Male

06-Jan-92

340

235

Le Xuan

Quan

Male

17-Jun-90

215

236

Pham Thi Phuong

Dung

Female

04-Jul-88

730

237

Ngo Thi Anh

Tuyet

Female

28-Apr-92

275

238

Nguyen Thi

Xuan

Female

20-May-96

245

239

Nguyen Thi

Tan

Female

26-Sep-88

515

240

Tran Thanh

Hai

Male

21-Jan-86

360

241

Nguyen Hai

Hung

Male

06-Nov-89

455

242

Pham Hai

Dang

Male

02-Jan-93

785

243

Bui Thi

Hien

Female

07-Aug-90

810

244

Phan Thi Lan

Anh

Female

24-Nov-91

505

245

Pham Thi Thu

Hang

Female

07-Dec-93

790

246

Trinh Van

Cuong

Male

14-Jul-92

600

247

Pham Thi Van

Anh

Female

24-Dec-92

795

248

Dang Thi Thanh

Mai

Female

14-Sep-89

310

249

Ha Thu

Huyen

Female

04-Apr-92

525

250

Nguyen Thi Ngoc

Thuy

Female

13-Oct-92

805

251

Vu Thi

Hong

Female

30-Apr-91

540

252

Nguyen Trung Viet

Hoang

Male

27-Apr-93

330

253

Le Xuan

Thong

Male

02-Jun-88

230

254

Doan Duy

Anh

Male

02-Dec-93

335

255

Le Quynh

Ly

Female

30-Dec-96

900

256

Lai Quynh

Trang

Female

22-Jun-96

730

257

Ngo Trung

Thanh

Male

11-May-73

680

258

Tran Thu

Giang

Female

29-Dec-81

870

259

Nguyen The

Huy

Male

01-Sep-92

230

260

Nguyen Hao

Nam

Male

25-Oct-92

815

261

Bui Quang

Thai

Male

09-Jun-92

655

262

La Quy

Thang

Male

14-Jan-91

385

263

Nguyen Tien

Dung

Male

24-Sep-92

315

264

Tran Hoang

Anh

Male

02-Aug-89

415

265

Nguyen Hai

Son

Male

10-Nov-90

495

266

Nguyen Thanh

An

Male

28-Oct-94

850

267

Tran Van

Chung

Male

09-Sep-84

425

268

Chu Thi Lan

Phuong

Female

01-Oct-81

395

269

Nguyen Duc

Tam

Male

13-Aug-95

535

270

Pham Quang

Huy

Male

09-Feb-94

585

271

Nguyen Thi Huong

Ly

Female

10-Jan-81

630

272

Nguyen Thi Mai

Hanh

Female

18-Jul-91

485

273

Nguyen Thuy

Dung

Female

01-Apr-94

750

274

Ngo Hung

Dung

Male

03-Dec-93

805

275

Trieu The

Thuy

Male

06-Oct-91

440

276

Nguyen Minh

Hai

Male

12-Oct-85

810

277

Quach Thi Tuyet

Mai

Female

09-Aug-91

815

278

Duong Cong

Phi

Male

07-Jun-91

300

279

Ha Thi Thu

Trang

Female

25-Mar-95

745

280

Doan Thi

Dao

Female

01-Sep-90

450

281

Phan Phuong

Thuy

Female

01-Apr-87

875

282

Do Manh

Truong

Male

16-Dec-91

425

283

Pham Huu

Quang

Male

05-Jan-92

510

284

Tran Thi Thu

Huong

Female

13-May-92

395

285

Do Thi

Trang

Female

08-Feb-91

460

286

Nguyen Viet

Hung

Male

09-Aug-78

365

287

Tran Thanh

Ha

Male

01-Dec-94

610

288

Tran Thi

Duyen

Female

20-Dec-93

325

289

Hoang Thi Thanh

Thuy

Female

24-Jun-91

505

290

Nguyen Thu

Hien

Female

06-Sep-93

745

291

Hoang Thu

Huong

Female

16-Jun-92

585

292

Doan Thi Thuy

Hang

Female

04-Dec-93

890

293

Nguyen Thi Khanh

Van

Female

04-Jul-88

185

294

Pham Thi Huyen

Thuong

Female

16-Aug-91

415

295

Dang Van

Tung

Male

05-Oct-90

565

296

Nghiem Thi

Hoa

Female

28-Oct-91

730

297

Ha Thi

Trang

Female

09-Nov-91

870

298

Nguyen Thanh

Binh

Male

30-Nov-91

720

299

Nguyen Ngoc

Thiem

Male

28-Oct-91

265

300

Dang Thuy

Linh

Female

24-Mar-92

785

301

Duong Tu

Con

Male

15-Oct-91

765

302

Dao Minh

Quyet

Male

10-Dec-84

195

303

Doan Van

Thieu

Male

01-Nov-95

180

304

Nguyen Mai

Ly

Female

27-May-92

570

305

Mai Xuan

Thang

Male

17-Jul-89

685

306

Truong Dac

Quyen

Male

30-Mar-86

480

307

Pham Ngoc

Chuong

Male

01-Jan-89

425

308

Nguyen Trung

Hieu

Male

16-Apr-91

500

309

Nguyen Xuan

Khanh

Male

14-Jan-90

410

310

Trieu Quoc

Viet

Male

16-Jul-95

480

311

Le Minh

Tung

Male

12-Jan-97

360

312

Tran Thi

Hien

Female

27-Jul-91

600

313

Nguyen Tram

Anh

Female

06-Aug-74

620

314

Tran Thi Phuong

Giang

Female

03-Oct-91

470

315

Nguyen Thi Thu

Hang

Female

18-Sep-92

535

316

Bui Thu

Ha

Female

08-Dec-90

810

317

Nguyen Dieu

Linh

Female

08-Mar-93

370

318

Chu Phuong Dieu

Linh

Female

12-Nov-93

635

319

Nguyen Thi

Hoa

Female

19-Dec-92

275

320

Nguyen Tien

Thang

Male

06-Sep-92

670

321

Le Van

Hung

Male

18-Aug-82

470

322

Do Thi

Loan

Female

09-Jul-87

480

323

Nguyen Thi Nhu

Ngoc

Female

16-Jan-93

520

324

Vu Thi Hong

Ngoc

Female

17-Oct-96

170

325

Nguyen Thu

Ha

Female

05-Dec-88

465

326

Than The

Anh

Male

01-Apr-90

600

327

Nguyen Van

Tu

Male

17-Oct-89

630

328

Le Thi

Phuong

Female

30-Apr-91

530

329

Thieu Thi Tuyet

Mai

Female

08-Jul-89

455

330

Vu Thi Thu

Huyen

Female

10-Jul-92

430

331

Nguyen Thi Hai

Yen

Female

15-Nov-93

635

332

Vu Bao

Trung

Male

28-Aug-93

730

333

Bui Thi Thuy

Diu

Female

12-Oct-90

595

334

Hoang Van

Diep

Male

09-Feb-82

815

335

Nguyen Thi

Nghia

Female

09-Feb-90

265

336

Lam Thi

Hien

Female

25-Jul-91

570

337

Hoang The

Anh

Male

16-Oct-89

285

338

Trinh Xuan

Truong

Male

22-Aug-95

475

339

Nguyen Nu Ngoc

Tram

Female

16-Dec-93

770

340

Duong Thi

Nghia

Female

22-May-87

310

341

Phan Anh

Tuan

Male

16-Oct-90

615

342

Le Van

Duong

Male

16-Aug-90

270

343

Doan Tien

Hai

Male

08-Oct-93

325

344

Nguyen Duy

Hoan

Male

23-Oct-93

365

345

Nguyen Truong

Danh

Male

16-Sep-76

720

346

Pham Thi Quy

Nghia

Female

02-Nov-83

Violated Regulation

347

Tran Tuan

Anh

Male

07-Nov-89

875

348

Nguyen Truong

Thinh

Male

23-Dec-90

340

349

Nguyen

Hung

Male

28-Apr-89

565

350

Nguyen Thi Minh

Thanh

Female

11-Nov-82

400

351

Nguyen Ha

Linh

Female

08-Aug-96

435

352

Dinh Ngoc

Ha

Female

07-Jul-93

435

353

Ha Quang

Minh

Male

17-Mar-95

745

354

Dao Thi

Van

Female

22-Jan-92

565

355

Nguyen Truong

Giang

Male

01-Mar-92

595

356

Dinh Duc

Tung

Male

16-Aug-90

470

357

Pham Kim

Ton

Male

14-Oct-92

310

358

Tieu Duc

Cuong

Male

15-Dec-84

855

359

Pham Thi Thuy

Ngan

Female

30-Oct-91

585

360

Nguyen Thi Ngoc

Linh

Female

17-Dec-91

585

361

Pham Thanh

Tung

Male

19-Dec-92

520

362

Nguyen Hong

Nhung

Female

25-Dec-91

880

363

Nguyen Thi

Ha

Female

19-Jul-92

455

364

Nguyen Cao

Cuong

Male

26-Jan-92

330

365

Bui Thi

Quyen

Female

25-May-94

810

366

Nguyen Bao

Tram

Female

20-Nov-92

480

367

Nguyen Thi

Diu

Female

26-Apr-93

560

368

Nguyen Thi Huong

Giang

Female

14-Dec-88

840

369

Pham Hoai

Nam

Male

19-Jan-91

355

370

Cao Ngoc

Anh

Female

22-Apr-93

900

371

Dang Ngoc Khanh

Linh

Female

01-Apr-94

670

372

Hoang Dang

Tien

Male

20-Oct-89

380

373

Nguyen Danh

Ngoc

Male

13-Mar-90

430

 

Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phát triển Kinh doanh

Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 37732602/ 03   Máy lẻ: 711 hoặc 162

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.