Lịch thi và trả kết quả

Ứng viên tìm việc

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 04/2014 có nguyện vọng tìm việc như sau:  Họ...
IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 10/2013 có nguyện vọng tìm việc như...
IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 7/2013 có nguyện vọng tìm việc như...
IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tuần 4 tháng 6/2013 có nguyện vọng tìm việc như...
IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tuần 2 tháng 6/2013 có nguyện vọng tìm việc như...
IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 3/2013 có nguyện vọng tìm việc như sau:   Họ...
IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng tuần đầu tháng 4/2013 có nguyện vọng tìm việc như...
IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng tháng 6/2013 có nguyện vọng tìm việc như sau:  ...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.