Lịch thi và trả kết quả

Tp Hồ Chí Minh

IIG Việt Nam Tuyển dụng Trưởng bộ phận Kinh doanh (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ bảy, 22 Tháng 4 2017 11:35
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Trưởng bộ phận Kinh doanh   MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quy trình...
IIG Việt Nam Tuyển dụng Trưởng phòng Dự án (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ bảy, 22 Tháng 4 2017 10:49
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Trưởng phòng Dự án   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tư vấn cho BGĐ công ty và GĐ chi nhánh về chính sách, chiến...
IIG Việt Nam Tuyển dụng Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ bảy, 22 Tháng 4 2017 10:32
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên Dịch vụ Khách hàng   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm các công việc hành chính có liên quan đến...
IIG Việt Nam Tuyển dụng Chuyên viên Dự án (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ bảy, 22 Tháng 4 2017 10:00
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên viên Dự Án   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: * Tìm kiếm và triển khai dự án:   - Tìm kiếm các dự án...
IIG Việt Nam Tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 11:24
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên viên Tuyển dụng   MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Lập kế hoạch tuyển dụng. * Tham gia các công việc trong...
IIG Việt Nam Tuyển dụng Nhân Viên Lễ Tân - Bộ Phận Quầy (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 10:35
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân Viên Lễ Tân - Bộ Phận Quầy   MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Tổ chức, thực hiện và giám sát các hoạt...
IIG Việt Nam Tuyển dụng Nhân viên IT (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 10:31
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên IT MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Duy trì hoạt động ổn định của hệ thống:- Hỗ trợ bộ phận mua...
IIG Việt Nam Tuyển dụng Nhân Viên Tổ Chức Thi & Hành Chính (VP.HCM)
Được viết ngày Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 10:26
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân Viên Tổ Chức Thi & Hành Chính   MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.