Lịch thi và trả kết quả

Hà Nội

Học viện IIG tuyển dụng Nhân viên Content Marketing
Được viết ngày Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 15:04
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng được mô tả chân dung khách hàng mục tiêu đối với từng dòng sản phẩm; - Lập kế hoạch và triển khai...
IIG Việt Nam tuyển dụng Trợ lý Ban Giám đốc
Được viết ngày Thứ sáu, 10 Tháng 4 2020 10:00
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Kiểm tra và tham mưu tất cả hồ sơ trình Ban Giám đốc - Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định các hồ sơ, tài liệu...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Nghiên cứu sản phẩm: - Nghiên cứu và nắm vững nội dung và giá trị của các sản phẩm IT của công ty bao gồm...
Học viện IIG tuyển Chuyên viên Marketing Offline - Event
Được viết ngày Thứ sáu, 06 Tháng 3 2020 14:10
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiến hành các chương trình Marketing offline (National and Local) nhằm quảng bá hình ảnh của Học viện trong khu vực và...
Học viện IIG Việt Nam tuyển dụng Chuyên viên Điều phối School link
Được viết ngày Thứ năm, 19 Tháng 9 2019 08:43
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý các công việc hành chính  - Lên kế hoạch và điều phối công việc theo kế hoạch với BGH và tổ bộ...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nghiên cứu về sản phẩm và thị trường - Nghiên cứu và nắm vững đặc tính các sản phẩm tiếng anh/tin học...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.