Lịch thi và trả kết quả

Thông báo tạm hoãn đăng ký, chuyển và hủy thi tại Hà Nội ngày 3-4/7/2017

Kính gửi Quý khách hàng khu vực Hà Nội, 

Từ ngày 03/7/2017 đến hết ngày 04/7/2017, do có lịch tập huấn nội bộ nên IIG Việt Nam xin thông báo tạm ngừng dịch vụ đăng ký, chuyển và hủy thi .

Thí sinh đến nhận kết quả xin vui lòng liên hệ quầy Lễ tân.

Trân trọng!  

 

Dear Customers in Hanoi city,

From July 03 to July 04, 2017, please be informed that due to IIG Vietnam's internal training schedule, our test registration and services related to test date change or cancellation will not be provided. 

For test results, kindly contact the receptionist.

Thank you!

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.