Lịch thi và trả kết quả

Danh sách Thí sinh lọt vào vòng 2 Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2014 tại các Sở

Vui lòng click vào đường link tương ứng để xem danh sách Thí sinh lọt vào vòng 2 hoặc danh sách lịch thi và ca thi vòng 2 Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2014 tại các sở:

Danh sách lịch thi và ca thi vòng 2 tại:

Danh sách thí sinh lọt vào vòng 2 tại:

 

 

 

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.