Lịch thi và trả kết quả

TOEFL Resources: An Overview for Students

Lập kế hoạch cho bài thi TOEFL trở nên dễ dàng hơn. Xem video để tìm thấy những nguồn tài liệu hữu ích nhất từ Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS), tổ chức sáng tạo ra bài thi TOEFL.

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.