Lịch thi và trả kết quả

Các bài thi tiếng Anh

Đăng ký thi
Được viết ngày Thứ năm, 07 Tháng 6 2018 16:36
Thí sinh có thể đăng ký thi trực tiếp tại văn phòng IIG tại các địa chỉ sau:   Văn phòng Hà Nội Tầng 3, Trung Yên Plaza, số 1 Trung...
Đăng ký và thanh toán
Được viết ngày Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 16:02
Đăng ký và thanh toán...

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.