Lịch thi và trả kết quả

Cấu trúc, nội dung của các hình thức thi SAT

1. SAT Reasoning

*          Tên thường gọi: "SAT I"
*          Bao gồm 10 phần: trong đó có 9 phần tính điểm chia đều cho 3 phần chính (Toán, Đọc hiểu, Viết). Phần còn lại không tính điểm chỉ dùng để chuẩn hóa bài thi SAT và không được báo trước (có thể rơi vào 1 trong 3 phần Toán, Đọc hiểu hoặc Viết)
*          Thang điểm: 200 – 800/ mỗi phần/ Tổng điểm: 600 – 2400 điểm
*          Thời gian thi: 3 giờ + 45 phút (bao gồm thời gian nghỉ, phát và thu đề). Tuy nhiên trong điều kiện thi thật có thể lên đến 5 giờ
 
2. SAT Subject Test
*          Tên thường gọi là SAT II: là phần thi riêng biệt cho từng môn. Tùy từng trường, tùy từng ngành học mà bạn được yêu cầu phải thi môn nào nhưng thường thi bạn có thể tùy chọn 3 môn trong số các môn thi sau:
-          Tiếng Anh: Văn học
-          Lịch sử: Lịch sử Mỹ, Lịch sử thế giới
-          Toán (Toán 1, Toán 2)
-          Các môn khoa học khác: Sinh (E/M) , Hóa, Lý
-          Ngoại ngữ: tiếng Trung, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hebrew (Do Thái) hiện đại, Ý, Latinh, Nhật, Hàn.
*          Thang điểm: 200 -800/ phần thi
*          Hình thức thi: Tất cả đều trắc nghiệm ngoại trừ một số môn đặc biệt có những cách thi riêng như Sinh học hoặc các môn ngoại ngữ (phần thi nghe), Toán.
*          Thời gian: 60 phút/môn. Tổng thời gian 3 giờ 20 phút

 

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.