Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi IC3

Lịch thi IC3 tại các Văn phòng IIG Việt Nam:

  • Văn phòng Hà Nội: 
    • Tháng 1/2019: Chiều thứ 4 hàng tuần
    • Tháng 2/2019: Chiều thứ 5 hàng tuần
  • Chi nhánh Đà Nẵng: Chiều thứ 5, tuần đầu tiên trong tháng
  • Chi nhánh TP. HCM: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.