Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=54 Vị trí Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh