Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=12 Vị trí ĐH Bách Khoa HCM - STN 11297A & STN 11297B