Schedule and result

Các ứng viên đã tham gia thi TOEIC và có nguyện vọng tìm việc tháng 11/2016

IIG Việt Nam xin giới thiệu thông tin của một số thí sinh đã tham gia thi TOEIC tháng 11/2016 có nguyện vọng tìm việc như sau:

STT FIRST_NAME LAST_NAME SEX DOB TOTAL
1 TRAN QUANG THANH MALE 14-Feb-95 980
2 DINH CAM TU FEMALE 20-Dec-90 975
3 VU VIET HUNG MALE 01-Nov-90 970
4 NGUYEN THE VINH MALE 25-Jul-94 945
5 BUI THIEN SAO FEMALE 28-Feb-92 935
6 NGUYEN PHUC BANG MALE 29-Sep-97 930
7 NGUYEN TUAN DUNG MALE 30-Sep-98 910
8 NGUYEN THI LAN PHUONG FEMALE 21-Jul-92 875
9 LE HOANG ANH MALE 04-Jun-92 870
10 HOANG TRUNG CHIEN MALE 26-Mar-94 865
11 NGUYEN THI THUY DUNG FEMALE 10-Jan-89 865
12 NGUYEN TRUONG MINH MALE 21-Sep-85 865
13 NGUYEN THI KIM CHI FEMALE 25-Dec-92 850
14 HOANG QUYNH ANH FEMALE 21-Jan-95 835
15 DO THI NGOC BICH FEMALE 11-Feb-89 825
16 LE TIEN DAT MALE 23-Jan-98 815
17 LE DO HUONG GIANG FEMALE 22-Jun-81 800
18 HOANG QUYNH TRANG FEMALE 24-Nov-94 800
19 NGUYEN VIET HOA FEMALE 29-May-90 770
20 NGUYEN NGOC LY FEMALE 04-Jun-95 765
21 BUI QUANG DAT MALE 18-Jan-82 735
22 NGUYEN VAN TUAN MALE 02-Jun-94 725
23 NGUYEN THI THANH THANH FEMALE 29-Jul-91 680
24 NGUYEN THANH LAM MALE 03-Jul-93 675
25 NGUYEN VAN THONG MALE 20-Feb-92 650
26 NGUYEN DUC TUAN MALE 26-Dec-92 625
27 NGO LINH TRANG FEMALE 16-Jul-93 620
28 HO MINH GIANG FEMALE 19-Nov-91 610
29 DOAN THI THIA FEMALE 30-Jul-94 595
30 NGUYEN VAN NGAN MALE 16-Jun-94 580
31 DO PHAN QUANG NAM MALE 21-May-88 575
32 PHAN THUY HANG FEMALE 19-Aug-87 540
33 NGUYEN ANH TUAN MALE 10-Feb-91 530
34 DANG THI THUY HUONG FEMALE 24-May-87 525
35 NGUYEN NGOC LINH FEMALE 31-Jul-92 520
36 PHAM KIEU OANH FEMALE 01-Aug-93 520
37 TRAN PHU YEN MALE 01-Dec-93 510
38 DANG QUANG TUAN MALE 08-Oct-92 495
39 CAO VAN CUONG MALE 14-Oct-93 480
40 LE DUC TIEN MALE 15-Mar-98 475
41 PHAM KHANH CUONG MALE 28-Mar-89 455
42 PHAN THI YEN FEMALE 02-Oct-91 430
43 NGUYEN DINH PHU MALE 31-Aug-94 420
44 VU HUU PHUONG MALE 14-Nov-90 405
45 LE THI KIM MINH FEMALE 04-May-94 400
46 NGUYEN THI HA MY FEMALE 15-Jun-96 360
47 LE KIEU MY FEMALE 09-Dec-95 345
48 TRAN VAN DAT MALE 14-May-92 300
49 NGUYEN THI THAO FEMALE 07-Mar-93 290

Mọi thông tin chi tiết về những ứng viên này, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Phát triển Kinh doanh
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Địa chỉ: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 37732602 / 03 Máy lẻ: 711 hoặc 162
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.