Schedule and result

IIG Viet Nam

Trưởng phòng Kinh doanh
Created on Wednesday, 05 August 2020 13:57
 MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh - Xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch kinh...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: TỔNG QUAN: Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo của Học viện IIG, và đảm bảo các công...
Trợ Lý Ban Giám Đốc Về Dịch Vụ Khách Hàng
Created on Thursday, 23 July 2020 15:59
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Mảng công việc Dịch vụ khách hàng Xây dựng bộ máy, cơ cấu tổ chức nhóm dịch vụ khách hàng Xây dựng bộ...
Phó Chánh Văn Phòng
Created on Thursday, 23 July 2020 15:40
TỔNG QUAN Quản lý toàn bộ các hoạt động của các mảng hành chính  - quản trị theo theo nhiệm vụ được phân công. NHIỆM...
Chuyên viên Thiết kế đồ họa- Graphic Designer
Created on Thursday, 16 July 2020 08:37
MÔ TẢ CÔNG VIỆC TỔNG QUAN Chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ các nhiệm vụ thiết kế các sản phẩm phục vụ hoạt động marketing...
Nhân viên Hành chính- Tổ chức thi
Created on Tuesday, 14 July 2020 16:21
MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động tổ chức các kỳ thi - Chuẩn bị trang thiết bị cho các kỳ thi, ca thi: giấy nháp, bút chì, tai nghe,...
Chánh văn phòng
Created on Saturday, 04 July 2020 14:49
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động văn phòng của Công ty và hỗ trợ ban giám đốc trong việc quản trị,...
Chuyên viên mua hàng/Purchasing Officer
Created on Saturday, 04 July 2020 12:16
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Mua hàng • Tổng hợp nhu cầu mua hàng các bộ phận, nhu cầu mua hàng phục vụ cho hoạt đông PR & Marketing và...

Advertisement

Partner

IIG Vietnam Fanpage

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.